• CEO Viettel IDC:

    CEO Viettel IDC: "Thị trường Điện toán đám mây ở Việt Nam sẽ bùng nổ trong 2 đến 3 năm tới"

    18/07/2018

    Năm 2018, Việt Nam đạt 41/100 điểm và trở thành nước đứng thứ 14 trong bảng xếp hạng “Chỉ số sẵn sàng cho Điện toán đám mây tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương”. Trước đó, mức tăng chi tiêu cho Điện toán đám mây ở Việt Nam giai đoạn 2010-2016 là 64,4% - cao nhất ASEAN. Điều này cho thấy mô hình Cloud đang trở nên phổ biến và bắt đầu chiếm ưu thế hơn so với mô hình CNTT truyền thống.