• Tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT có chiều hướng gia tăng

    Tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT có chiều hướng gia tăng

    03/12/2017

    Tính đến tháng 10/2017, các doanh nghiệp trên địa bàn 5 thành phố trực thuộc Trung ương gồm Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ đã nợ đọng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên 4.053 tỷ đồng.