• Hàng chục tỷ USD đổ vào điện khí: Cuộc đua của ông lớn kín tiếng

  Hàng chục tỷ USD đổ vào điện khí: Cuộc đua của ông lớn kín tiếng

  30/01/2021

  Nhiệt điện khí đang thu hút sự quan tâm của hàng loạt nhà đầu tư trong và ngoài nước, nhất là trong bối cảnh Quy hoạch điện 8 dự kiến sẽ không bổ sung thêm dự án nhiệt điện than mới.

 • Đại hội XIII bước vào ngày làm việc thứ hai về công tác bầu cử

  Đại hội XIII bước vào ngày làm việc thứ hai về công tác bầu cử

  29/01/2021

  Trong ngày, Đoàn chủ tịch sẽ nghe các trưởng đoàn báo cáo về danh sách ứng cử, đề cử bổ sung BCH Trung ương khóa XIII.

 • Nguồn điện vô tận trên cánh đồng, ngoài bãi cát... đợt bùng nổ mới

  Nguồn điện vô tận trên cánh đồng, ngoài bãi cát... đợt bùng nổ mới

  26/01/2021

  Điện gió, điện mặt trời vẫn chưa hết “nóng”. Ngoài các dự án đã được bổ sung quy hoạch, hàng chục Giga-oát (GW) điện mặt trời, điện gió vẫn đang nằm chờ để được vào quy hoạch.

 • Bổ sung Trung tâm điện khí LNG vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia

  Bổ sung Trung tâm điện khí LNG vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia

  26/01/2021

  Trên tinh thần hỗ trợ phát triển kinh tế Quảng Trị, nhất là việc phát triển Quảng Trị thành Trung tâm năng lượng của khu vực miền Trung, Thường trực Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ Công Thương về việc bổ sung Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng (Quảng Trị) vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

 • Đẩy nhanh tiến độ lấy nước sản xuất

  Đẩy nhanh tiến độ lấy nước sản xuất

  25/01/2021

  Bắt đầu từ 0h ngày mai (26-1), các nhà máy thủy điện sẽ tăng cường phát điện bổ sung nguồn nước sông Đà, sông Hồng phục vụ thành phố Hà Nội và 10 tỉnh thuộc khu vực trung du và Đồng bằng Bắc Bộ lấy nước sản xuất nông nghiệp (đợt 2) vụ xuân 2021. Để bảo đảm cấp đủ nước cho gần 80% diện tích gieo cấy và sử dụng hiệu quả nguồn nước điều tiết từ các nhà máy thủy điện, thành phố Hà Nội và các tỉnh đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện để lấy nước sản xuất.

 • Hà Nội nghiên cứu lắp dải phân cách, ngăn ô tô quay đầu trên cầu Thăng Long

  Hà Nội nghiên cứu lắp dải phân cách, ngăn ô tô quay đầu trên cầu Thăng Long

  25/01/2021

  Sở GTVT Hà Nội nghiên cứu bổ sung dải phân cách trụ dẻo đầu cầu Thăng Long để ngăn ô tô quay đầu...

 • Ninh Bình bất ngờ đề xuất xây sân bay

  Ninh Bình bất ngờ đề xuất xây sân bay

  23/01/2021

  Ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, vừa có văn bản gửi Bộ GTVT đề nghị bổ sung một vị trí cảng hàng không tại địa phương này vào Quy hoạch tổng thể phát triển Cảng hàng không, sân bay toàn quốc giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050.

 • Đảng lãnh đạo và phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới

  Đảng lãnh đạo và phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới

  14/01/2021

  1. Ngay sau khi thành lập (1930) và bắt đầu lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định văn hóa là một mặt trận quan trọng “là một trong ba mặt trận (kinh tế, chính trị, văn hóa) ở đó người cộng sản phải hoạt động” (Đề cương về văn hóa Việt Nam - 1943). Suốt 90 năm qua, tư tưởng chiến lược ấy đã được quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả. Trong quá trình đó, cùng với sự biến đổi, phát triển của thực tiễn và của tư duy, các quan điểm, đường lối về văn hóa của Đảng được bổ sung, phát triển và hoàn thiện, có thể chia thành hai mốc lớn: trước đổi mới và từ đổi mới (1986) đến nay. Nhìn tổng quát, từ đổi mới đến nay, các quan điểm đó, so với giai đoạn trước, có những điều chỉnh lớn, bổ sung quan trọng và thật sự có bước phát triển về chất.

 • Cải tạo chung cư cũ: Không thể đợi 100% đồng ý mới làm

  Cải tạo chung cư cũ: Không thể đợi 100% đồng ý mới làm

  14/01/2021

  UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng góp ý sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 101 (năm 2015) về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

 • Giám sát và phản biện xã hội - những vấn đề từ thực tế

  Giám sát và phản biện xã hội - những vấn đề từ thực tế

  13/01/2021

  Giám sát và phản biện xã hội (GSPBXH) của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội là những hoạt động rất quan trọng trong thực tế đời sống xã hội của đất nước ta trong những năm qua. Đây là nội dung công việc được Đảng rất coi trọng, là một trong những nhiệm vụ trọng yếu để góp phần xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. GSPBXH phát hiện những sai sót, khuyết điểm, yếu kém và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp thực tế… Các địa phương trong cả nước đã có nhiều nỗ lực để thực hiện có hiệu quả những công việc này. Tuy nhiên, nhiều vấn đề đang đặt ra cần được quan tâm, giải quyết để GSPBXH ngày càng phát huy hiệu quả thực chất.