• Ra mắt Câu lạc bộ Báo chí vì môi trường

    Ra mắt Câu lạc bộ Báo chí vì môi trường

    10/10/2019

    Ngày 9/10, tại TP. Hồ Chí Minh, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh đã công bố quyết định thành lập Câu lạc bộ (CLB) Báo chí vì Môi trường.