• Hành trình giải mã “Nano vàng và những cuộc thử nghiệm mờ ám”

    Hành trình giải mã “Nano vàng và những cuộc thử nghiệm mờ ám”

    21/06/2019

    Suốt 2 năm miệt mài tìm tòi, thu thập chứng cứ, nhóm phóng viên Truyền hình Công an nhân dân (ANTV) đã vén một bức màn bí ẩn về đường dây buôn bán “dược phẩm rởm”, một sự thực thức tỉnh niềm tin đã được đặt nhầm chỗ và thức tỉnh cả lương tri của con người. Tác phẩm này đã được nhận Giải A- Giải Báo chí Quốc gia năm 2018.