• Thủ tướng: Ngành thuế phải dẹp bỏ ngay tình trạng ‘phí bôi trơn’

    Thủ tướng: Ngành thuế phải dẹp bỏ ngay tình trạng ‘phí bôi trơn’

    31/01/2018

    Dẫn kết quả điều tra của VCCI cho thấy chi phí "bôi trơn" của doanh nghiệp cho công chức thanh tra, kiểm tra thuế vẫn còn lớn, Thủ tướng cho rằng, ngành thuế cần có biện pháp mạnh mẽ để dẹp bỏ ngay tình trạng này. Ngành thuế nên đưa ra thông điệp “Cán bộ ngành thuế nói không với tiêu cực” và đưa ra khỏi ngành những cán bộ công chức hư hỏng, thoái hóa, biến chất.