• Đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn sức mạnh to lớn

  Đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn sức mạnh to lớn

  19/02/2018

  Đoàn kết toàn dân tộc là di sản văn hóa quý báu của đất nước ta. Trong thời kỳ hội nhập quốc tế, đại đoàn kết toàn dân tộc là một nguồn sức mạnh vô địch để nhân dân ta thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nhân dịp đầu Xuân mới, phóng viên Báo Biên phòng có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xung quanh vấn đề này.

 • Tân Chủ tịch Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam chia sẻ gì trong lễ nhậm chức?

  Tân Chủ tịch Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam chia sẻ gì trong lễ nhậm chức?

  22/06/2017

  “Kế thừa tâm huyết và những đóng góp của các vị lãnh đạo tiền nhiệm, tôi nguyện sẽ đem hết sức mình cùng các cụ, các vị, các đồng chí trong Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch và Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam góp phần thiết thực vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới", ông Trần Thanh Mẫn đã nói như vậy sau khi được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

 • Khai trương Tạp chí điện tử Mặt trận

  Khai trương Tạp chí điện tử Mặt trận

  20/06/2017

  Ngày 19/6, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2017); phát động Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XIII năm 2017 - 2018 và khai trương Tạp chí điện tử Mặt trận.