• Mong đội ngũ lãnh đạo khóa mới đưa đất nước phát triển mới, đột phá mới

  Mong đội ngũ lãnh đạo khóa mới đưa đất nước phát triển mới, đột phá mới

  01/02/2021

  Tuổi Trẻ ghi nhận nhiều ý kiến từ khắp nơi bày tỏ sự kỳ vọng, gửi gắm với đội ngũ lãnh đạo Đảng khóa XII sẽ đưa đất nước phát triển mới với những đột phá mới.

 • “Việt Nam đóng vai trò quốc tế quan trọng tại các diễn đàn toàn cầu”

  “Việt Nam đóng vai trò quốc tế quan trọng tại các diễn đàn toàn cầu”

  01/02/2021

  Trang mạng của Quỹ Quốc tế Vivekananda (VIF) ngày 30-1 đăng bài viết của ông Brig Vinod Anand, nghiên cứu viên cao cấp tại VIF đánh giá những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời nhận định quan hệ Việt-Ấn sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh dưới thời ban lãnh đạo mới của Việt Nam sau Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 • Đại hội XIII của Đảng: Kỳ Đại hội đặc biệt mang tính lịch sử

  Đại hội XIII của Đảng: Kỳ Đại hội đặc biệt mang tính lịch sử

  01/02/2021

  Một kỳ Đại hội với văn kiện có tính tổng kết không chỉ một nhiệm kỳ và đặt ra tầm nhìn đến giữa thế kỷ; chọn lựa nhân sự sau "quy trình 5 bước", “2 vòng 8 bước” và những cuộc họp khẩn bên lề về phòng, chống Covid-19.

 • Niềm tin chiến thắng và bài học 5K

  Niềm tin chiến thắng và bài học 5K

  31/01/2021

  "Chúng tôi tự hứa là 10 ngày sẽ dập được dịch" - giữa lúc sự lo lắng về nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát, câu nói kèm theo hành động "nắm chặt tay mình" của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam bên lề Đại hội Đảng XIII mang lại một thông điệp đặc biệt.

 • Đổi mới giáo dục: Tạo bước chuyển mạnh mẽ

  Đổi mới giáo dục: Tạo bước chuyển mạnh mẽ

  31/01/2021

  Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đánh giá: “Chủ trương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo được tích cực triển khai, bước đầu có hiệu quả”. Phát huy kết quả đạt được, tạo bước chuyển mạnh trong đổi mới giáo dục, việc tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương giáo dục là quốc sách hàng đầu, đưa đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc là mục tiêu, cũng là giải pháp trong thời kỳ mới.

 • “Chìa khóa” để đột phá

  “Chìa khóa” để đột phá

  31/01/2021

  Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đặc biệt, đầu tư mạnh mẽ cho giáo dục - quốc sách hàng đầu của đất nước. Nhờ vậy, sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong giai đoạn 2016-2020 đã có những dấu ấn đáng tự hào. Kết quả nổi bật là chất lượng giáo dục phổ thông cả đại trà và mũi nhọn đều được nâng lên, được các nước, các tổ chức quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

 • Sự kiện nổi bật trong nước tuần từ 25/01- 01/02/2021

  Sự kiện nổi bật trong nước tuần từ 25/01- 01/02/2021

  31/01/2021

  * Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; * Phát hiện ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng; * Việt Nam cấp phép vắc xin ngừa Covid-19 đầu tiên, chuẩn bị tiêm diện rộng; * Hà Nội cho học sinh nghỉ Tết sớm 1 tuần để chống COVID-19.

 • Phát triển đất nước lên tầm cao mới

  Phát triển đất nước lên tầm cao mới

  31/01/2021

  Kế thừa các kỳ đại hội trước, dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định 3 khâu đột phá trong 5 năm tới, gồm: Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng. Nhiều ý kiến trong các tầng lớp nhân dân đã bày tỏ sự nhất trí cao và cho rằng, đây thực sự là những vấn đề cần tập trung thực hiện tạo đột phá đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới.

 • Bài học “Dân là gốc” từ tham luận đầu tiên tại Đại hội XIII của Đảng

  Bài học “Dân là gốc” từ tham luận đầu tiên tại Đại hội XIII của Đảng

  31/01/2021

  “Nước lấy dân làm gốc, nước bình yên xin hãy để dân yên. Dân lấy nước làm lòng, khi có việc dân sẽ ra gánh vác”.

 • Ngày 31/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư

  Ngày 31/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư

  30/01/2021

  Ngày 31/1/2021, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII họp bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.