• Xem xét, đề cử 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng khóa XIII

  Xem xét, đề cử 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng khóa XIII

  16/01/2021

  Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XIII. Đây là khâu rất quan trọng.

 • Khai mạc Hội nghị Trung ương 15, hoàn thiện công tác nhân sự khoá XIII

  Khai mạc Hội nghị Trung ương 15, hoàn thiện công tác nhân sự khoá XIII

  16/01/2021

  Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII chính thức khai mạc sáng nay (16.1) tại Thủ đô Hà Nội.

 • Xác định phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm

  Xác định phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm

  16/01/2021

  Chiều 15-1, các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã dự hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2021 của Thanh tra thành phố Hà Nội.

 • Lan tỏa niềm tin yêu, tự hào qua Triển lãm

  Lan tỏa niềm tin yêu, tự hào qua Triển lãm "Đảng ta thật là vĩ đại"

  14/01/2021

  Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021), chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, từ ngày 18 đến 24-1, tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, diễn ra triển lãm mang tên "Đảng ta thật là vĩ đại".

 • Đảng lãnh đạo và phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới

  Đảng lãnh đạo và phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới

  14/01/2021

  1. Ngay sau khi thành lập (1930) và bắt đầu lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định văn hóa là một mặt trận quan trọng “là một trong ba mặt trận (kinh tế, chính trị, văn hóa) ở đó người cộng sản phải hoạt động” (Đề cương về văn hóa Việt Nam - 1943). Suốt 90 năm qua, tư tưởng chiến lược ấy đã được quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả. Trong quá trình đó, cùng với sự biến đổi, phát triển của thực tiễn và của tư duy, các quan điểm, đường lối về văn hóa của Đảng được bổ sung, phát triển và hoàn thiện, có thể chia thành hai mốc lớn: trước đổi mới và từ đổi mới (1986) đến nay. Nhìn tổng quát, từ đổi mới đến nay, các quan điểm đó, so với giai đoạn trước, có những điều chỉnh lớn, bổ sung quan trọng và thật sự có bước phát triển về chất.

 • Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng: Những thành tựu đáng tự hào

  Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng: Những thành tựu đáng tự hào

  14/01/2021

  Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội XIII) từ ngày 25-1-2021 đến ngày 2-2-2021 tại Thủ đô Hà Nội. Một trong những nhiệm vụ chính của Đại hội là đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp phát triển đất nước trong giai đoạn mới. 5 năm qua (2016-2020), dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín to lớn hơn bao giờ hết. Chào mừng Đại hội XIII, Báo Hànộimới trân trọng giới thiệu loạt bài: “Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng: Những thành tựu đáng tự hào”.

 • 67 tác phẩm đoạt giải Búa liềm vàng lần thứ 5 năm 2020

  67 tác phẩm đoạt giải Búa liềm vàng lần thứ 5 năm 2020

  14/01/2021

  Tối 13/1, tại Nhà hát Lớn Hà Nội diễn ra Lễ công bố và trao giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Giải Búa liềm vàng) lần thứ V năm 2020.

 • Nhìn lại 14 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

  Nhìn lại 14 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

  14/01/2021

  Trong 5 năm qua, Ban Chấp hành Trung ương (BCH TƯ) Đảng khóa XII đã họp 14 hội nghị. Hội nghị lần thứ 15 dự kiến được tổ chức vào trung tuần tháng 1.

 • Vì sao Đảng ta kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh?

  Vì sao Đảng ta kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh?

  14/01/2021

  Theo ông Dương Quang Phái, nguyên Vụ trưởng, Ủy ban Kiểm tra TW, rõ ràng, chủ nghĩa Mác- Lênin vẫn là đường lối tiến bộ, cách mạng trên thế giới ở thời điểm hiện nay bởi tính khoa học và biện chứng.

 • Giải đặc biệt Búa liềm vàng: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - biên niên sử truyền hình

  Giải đặc biệt Búa liềm vàng: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - biên niên sử truyền hình

  14/01/2021

  Bộ phim tài liệu dài tập ‘Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - biên niên sử truyền hình’ với những tư liệu lần đầu được công bố trong nước, phản ánh đầy đủ về sự ra đời, phát triển của Đảng ta được trao giải đặc biệt Giải Búa liềm vàng.