• Tập huấn công tác tuyên truyền hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

  Tập huấn công tác tuyên truyền hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

  18/09/2020

  Sáng 18-9, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc Báo cáo viên trung ương tháng 9-2020 và tập huấn công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

 • Lòng dân và thước đo giá trị của đảng cầm quyền

  Lòng dân và thước đo giá trị của đảng cầm quyền

  03/09/2020

  “Mọi công việc của Đảng và Nhà nước, luôn xác định dân là gốc”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định trong bài viết về những công việc cần làm với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

 • Công tác lý luận của Đảng thời kỳ đổi mới: Những bài học và suy ngẫm

  Công tác lý luận của Đảng thời kỳ đổi mới: Những bài học và suy ngẫm

  28/07/2020

  Công tác lý luận của Đảng là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng của công tác tuyên giáo nói riêng và công tác xây dựng Đảng nói chung. Từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (năm 1986) đến nay, Đảng ta đã trải qua 6 kỳ đại hội và kỳ nào cũng ghi dấu ấn phát triển của công tác lý luận. Đồng thời từ đây cũng rút ra nhiều bài học và suy ngẫm, có ý nghĩa thời sự trong giai đoạn tới.

 • Đồng chí Phạm Minh Chính làm việc tại Quảng Ninh

  Đồng chí Phạm Minh Chính làm việc tại Quảng Ninh

  06/06/2020

  Ngày 6-6, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 • Chỉ thị 43/CT/TW và dấu mốc mới của chặng đường 70 năm phát triển Hội Nhà báo Việt Nam

  Chỉ thị 43/CT/TW và dấu mốc mới của chặng đường 70 năm phát triển Hội Nhà báo Việt Nam

  20/04/2020

  Hội Nhà báo Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025), đồng thời kỷ niệm 70 năm thành lập (1950-2020) trong bối cảnh cùng nhân dân cả nước chống đại dịch COVID-19. Ngày 8/4/2020, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 43-CT/TW về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”. Đây là một văn bản rất quan trọng mang tính định hướng hoạt động của Hội.

 • Hướng dẫn tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng

  Hướng dẫn tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng

  14/04/2020

  Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 132-HD/BTGTW về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 • Phải làm tốt công tác sàng lọc nhân sự

  Phải làm tốt công tác sàng lọc nhân sự

  02/03/2020

  Nhiều địa phương trên cả nước đang tiến hành đại hội điểm đảng bộ cấp cơ sở; tiến tới đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào đầu năm 2021. Để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, công tác nhân sự luôn được xem là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu.

 • Phấn đấu vì một nền nghệ thuật sân khấu tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

  Phấn đấu vì một nền nghệ thuật sân khấu tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

  13/01/2020

  Ngày 13/1, tại Hà Nội, Hội Nghệ sỹ sân khấu Việt Nam tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 9 (nhiệm kỳ 2019-2024) với sự tham dự của hơn 420 đại biểu đại diện cho gần 2.500 hội viên trên cả nước.

 • "Người làm công tác Hội phải là ngọn cờ quy tụ và tập hợp hội viên"

  02/01/2020

  Khép lại năm 2019 với nhiều hoạt động hiệu quả, năm 2020 sẽ là năm nước rút của nhiệm kỳ 2015-2020 Hội Nhà báo Việt Nam, tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

 • Mỹ thuật Việt Nam: Thiếu vắng tác phẩm về những vấn đề lớn của đất nước

  Mỹ thuật Việt Nam: Thiếu vắng tác phẩm về những vấn đề lớn của đất nước

  18/12/2019

  Ngày 17/12, tại Hà Nội, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX và ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019 - 2024.