Ra mắt Chi hội Nhà báo Tạp chí Trí thức Phú Yên

Thứ năm, ngày 2 tháng 3 năm 2017 | 9:45:24

Tạp chí Trí thức Phú Yên thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh vừa tổ chức lễ ra mắt Chi hội Nhà báo Tạp chí Trí thức Phú Yên.

Chi hội Tạp chí Trí thức Phú Yên được thành lập là sự ghi nhận bước trưởng thành của Tạp chí Trí thức Phú Yên trong ngôi nhà chung của Hội Nhà báo tỉnh. Chi hội hiện có 3 hội viên.

Tạp chí Trí thức Phú Yên là cơ quan ngôn luận của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. Trải qua 9 năm hoạt động (2008-2017), tạp chí luôn đồng hành cùng với sự phát triển của các cơ quan báo chí tỉnh nhà. Tạp chí đã trở thành diễn đàn tập hợp đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của tỉnh. Qua 53 kỳ xuất bản với hàng chục vạn trang in, ấn phẩm này đã trở thành nhịp cầu nối giữa ý Đảng lòng dân, là cầu nối Phú Yên đến với tỉnh bạn và cả nước. Tạp chí cũng đã được cấp mã số chuẩn Quốc tế ISSN.

                                                                                                                                                                                     Theo Thùy Trang (Báo Phú Yên)