Quyết liệt hơn trong đấu tranh chống “Diễn biến hoà bình”

Thứ năm, ngày 27 tháng 6 năm 2019 | 14:56:34

Sáng 27/6, tại Quảng Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019 các Tỉnh uỷ, Thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên (từ Quảng Bình trở vào). Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tuyên truyền quyết liệt hơn trong đấu tranh chống “Diễn biến hoà bình” ảnh 1
Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tại Hội nghị, báo cáo đánh giá của Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, trong những tháng đầu năm 2019, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành tại miền Trung - Tây Nguyên đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Thường trực cấp ủy và chủ động của toàn ngành, tiếp tục có những tham mưu, chỉ đạo thực hiện khá toàn diện các mặt công tác Tuyên giáo ở địa phương.

Ban Tuyên giáo các địa phương đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư... mới ban hành cuối năm 2018 đến nay.

Trong đó một số địa phương như: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên - Huế, Đắk Nông, Bình Định, Đắk Lắk… đã chủ động tham mưu kế hoạch thực hiện Nghị quyết 35 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Gia Lai, Quảng Bình tham mưu kế hoạch học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết này.

Hầu hết các Ban Tuyên giáo tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tích cực tham mưu các cấp ủy sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05; tham mưu kế hoạch tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Bác…

Tuyên truyền quyết liệt hơn trong đấu tranh chống “Diễn biến hoà bình” ảnh 2 

  Quang cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đánh giá cao, ghi nhận những kết quả, nỗ lực mà Ban Tuyên giáo các địa phương khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã đạt được trong những tháng đầu năm.

Với phương châm của ngành Tuyên giáo là “đi trước”, “mở đường”, “đi cùng”, ngành Tuyên giáo trên toàn địa bàn miền Trung - Tây Nguyên đã chủ động trong tham mưu, chủ động trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ mà Trung ương và cấp ủy địa phương giao cho.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng đề nghị các Ban Tuyên giáo nên quan tâm chú trọng các cách thức mới, chẳng hạn như đưa tài liệu cần tuyên truyền lên mạng để cán bộ, đảng viên, nhân dân cập nhật. Đây cũng là một giải pháp để đổi mới công tác tuyên truyền hiện nay.

Về công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, đề nghị Ban Tuyên giáo địa phương chỉ đạo hệ thống tuyên giáo và các cơ quan có liên quan tăng cường nhiều hơn nữa các bài viết để tuyên truyền quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; chủ động, quyết liệt hơn trong đấu tranh chống “Diễn biến hoà bình”.

Theo Ngọc Phúc/ Sài Gòn giải phóng