Quyết định số 10/QĐ-TWPCTT Ban hành thể lệ “Giải Báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ nhất năm 2019”

Thứ ba, ngày 5 tháng 11 năm 2019 | 10:45:52

Quyết định số 10/QĐ-TWPCTT Ban hành thể lệ “Giải Báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ nhất năm 2019” xem tại đây