Quỹ lương hưu, 'chiếc chăn vừa ngắn, vừa hẹp' đến bao giờ?

Thứ năm, ngày 2 tháng 11 năm 2017 | 7:53:50

“Cô giáo Trương Thị Lan dạy mầm non 37 năm, nhà nước cấp bù 37.000 đồng để cô có được lương hưu 1,3 triệu đồng/tháng. Cô sẽ sống khó khăn nhưng về chính sách thì đã tính đúng”.

“Cô giáo Trương Thị Lan dạy mầm non 37 năm, nhà nước cấp bù 37.000 đồng để cô có được lương hưu 1,3 triệu đồng/tháng. Cô sẽ sống khó khăn nhưng về chính sách thì đã tính đúng”.

Ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, đã nói như vậy khi đề cập đến trường hợp cô giáo Trương Thị Lan - Trường Mầm non Lê Duẩn, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh). Mà thực tế thì chính sách của BHXH đúng như thế thật.

17-03-26_co_gio_mm_non_su_37_nm_cong_tc_ve_huu_d_bt_khoc_khi_huong_muc_luong_thp
Cô giáo Trương Thị Lan

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cũng nói rằng: “Nhìn cô ấy quỵ ngất, tôi rất trăn trở, và khi làm việc, thì BHXH trả lời là làm đúng theo quy định. Nhưng thực tế về mặt con người, các thầy, cô hy sinh gần như cả đời, giờ về hưu được 1,3 triệu đồng thì sống sao được?”.

Nghe mà chua xót về điệp khúc “bảo hiểm xã hội làm đúng quy định”. Và như vậy, thì việc cô giáo Lan và những người dạy mầm non như cô giáo Lan, sẽ buộc phải sống khó khăn khi về hưu. Điều này có thuận lẽ đời không?

Vấn đề các thầy cô giáo mầm non sống "thoi thóp" bằng chính lương của mình, thì cũng phải thừa nhận rằng, đã được Nhà nước quan tâm. Những chính sách và việc tạo nguồn hỗ trợ của Nhà nước cũng như quá trình đóng góp của bản thân người lao động, giáo viên mầm non ngoài công lập từ chỗ không thuộc đối tượng tham gia BHXH đã thuộc diện tham gia BHXH, từ chỗ chỉ đủ điều kiện hưởng BHXH một lần đã tích lũy đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng.

Chính sách “nới” hơn, nhưng cứ mỗi lần đến kỳ họp của Quốc hội, chúng ta vẫn nghe đề cập đến vấn đề "giáo viên cần phải sống được bằng đồng lương". Và có cả những lời hứa hẹn. Ngày 17/11/2006, trong buổi gặp gỡ các nhà giáo nhân dân, ưu tú vừa được phong tặng danh hiệu, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo lúc đó là ông Nguyễn Thiện Nhân, đã nói rằng bộ sẽ trình Chính phủ đề án cải cách tiền lương và phụ cấp cho giáo viên theo lộ trình từ năm 2007 đến năm 2010, để từ năm 2010 trở đi, các thầy cô giáo sống được bằng lương của mình.

Sao “lộ trình” đã hết 11 năm rồi, mà thực tế đang diễn ra lại khác với mục tiêu “các thầy cô giáo sống được bằng lương của mình” như trong nội dung và mục tiêu đề án thế?

Tuy nhiên, lương hưu của các giáo viên mầm non, chưa phải là thấp nhất. Hiện có 3.228 người có mức lương hưu dưới 1,3 triệu đồng, trong đó, cán bộ xã không chuyên trách có mức lương thấp nhất. Mức đóng BHXH của họ chỉ trên nền lương cơ sở và nếu thời gian đóng BHXH khoảng 20 năm, thì tỷ lệ lương hưu của họ dao động trong khoảng 55-60%. Một mức lương hưu rất thấp.

Với những người lao động nói chung, cả nước hiện chỉ có 47% doanh nghiệp đóng bảo hiểm, 24,9% người lao động được đóng bảo hiểm. Ít người đóng, thì quỹ của bảo hiểm xã hội đương nhiên sẽ ít theo. Và như thế, câu chuyện buồn về lương hưu của nhiều người lao động, theo chính sách BHXH hiện có nhiều bất cập, sẽ còn kéo dài, và giống như một “chiếc chăn vừa ngắn vừa hẹp”, mà thôi.

Theo Nguyễn Quốc/ Nông Nghiêp.Vn