Quy định thu nộp hội phí hội viên Hội Nhà báo Việt Nam

Thứ bảy, ngày 14 tháng 4 năm 2018 | 13:45:24

/data/data/phantoanthang/files/COng%20van%20Hoi%20phi.docxCông văn số 500/CV-HNBVN ngày 10/4/2018, quy định thu nộp hội phí hội viên Hội Nhà báo Việt Nam