Quy định mới về thanh tra chuyên ngành Thông tin truyền thông

Thứ sáu, ngày 8 tháng 12 năm 2017 | 9:41:19

Có hiệu lực từ 15/1/2018, Thông tư số 36/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin Truyền thông (TTTT) sẽ quy định bộ phận tham mưu và hoạt động thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ TTTT có thay đổi so với Thông tư cũ.

Hình minh họa

Thông tư 36/2017/TT-BTTTT áp dụng đối với Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng các Cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, Giám đốc Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực (Giám đốc Trung tâm), Trưởng Đoàn thanh tra chuyên ngành, thành viên Đoàn Thanh tra chuyên ngành, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong lĩnh vực TTTT.

Bộ phận tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành tại các Cục được giao chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ TTTT thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành cho Cục trưởng. Còn bộ phận tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành tại các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực thuộc Cục Tần số vô tuyến điện thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành cho Giám đốc Trung tâm.

Cũng theo Thông tư mới quy định, nhiệm vụ, quyền hạn Cục trưởng các Cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định 07/2012/NĐ-CP.Và nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực trong việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành gồm: Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra công tác thanh tra chuyên ngành, phân công nhiệm vụ; Kiến nghị Cục trưởng xử lý việc chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra trong phạm vi quản lý của cơ quan mình; Kiến nghị đình chỉ hoặc hủy bỏ quy định trái pháp luật phát hiện qua công tác thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật...

Thông tư 36 cũng quy định các điều kiện, tiêu chuẩn, trang phục, thẻ của công chức Thanh tra chuyên ngành TTTT.

Theo Hữu Oanh/ Báo Thanh Tra