Quảng Nam: Đẩy mạnh việc sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học- nghệ thuật, báo chí về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Thứ tư, ngày 5 tháng 4 năm 2017 | 18:26:41

Xác định đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015 – 2020), tỉnh Quảng Nam đã có nhiều giải pháp trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó việc phát động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề này là một cách làm hay, sáng tạo của tỉnh, đã và đang mang lại hiệu quả tích cực.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Giải thưởng sáng tác quảng bá tác phẩm văn học- nghệ thuật, báo chí về chủ đề" Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" là hoạt động quan trọng, thiết thực nhằm đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng nhân cách con người, đề cao các giá trị chân - thiện - mỹ; đấu tranh, phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; động viên, khen thưởng các văn nghệ sỹ, nhà báo, cán bộ, đảng viên và nhân dân có thành tích xuất sắc trong sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Với tâm huyết và sự nỗ lực cao, các văn nghệ sỹ tỉnh Quảng Nam đã tìm tòi, đổi mới tư duy sáng tác, khắc họa sâu đậm hình tượng Bác Hồ trong mỗi tác phẩm của mình; sáng tạo ra nhiều tác phẩm có chất lượng cao về chủ đề “

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; qua hai đợt phát động (2011-2015), Ban tổ chức Cuộc thi đã nhận được hàng chục tác phẩm dự thi với nhiều thể loại; qua các vòng xét chọn, Ban Tổ chức cuộc thi đã tặng Giấy chứng nhận cho 12 tác phẩm; xét chọn 10 tác phẩm gửi tham gia dự thi cấp Trung ương, trong đó có 01 tác phẩm đoạt giải B thể loại báo chí “Già Làng Hồ Văn Dinh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tác giả Nguyễn Văn  Sơn (Bảo Tàng tỉnh) và 01 giải khuyến kích Phóng sự truyền hình “Lấy tiền làm nhà xây cầu cho dân đi” đồng tác giả Thanh Hải và Long Phi (Đài truyền hình tỉnh). Đây là thành tích rất đáng trân trọng và tự hào. 

Những tác phẩm Văn học - Nghệ thuật, báo chí được sáng tác, quảng bá bằng tài năng, tấm lòng của anh chị em văn nghệ sỹ, báo chí đã góp phần đưa việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Quảng Nam ngày càng đi vào chiều sâu, thu được kết quả quan trọng, có sức lan toả mạnh mẽ trong đời sống xã hội. Cùng với hoạt động quảng bá được mở rộng, đã tạo điều kiện cho nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; học tập kinh nghiệm, cách làm hiệu quả từ những điển hình các cá nhân và tập thể tiêu biểu; qua đó từng bước nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân trong tỉnh.

Để Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017 - 2020 đạt kết quả tốt đẹp; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xác định: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong triển khai thực hiện các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục tuyên truyền, khẳng định mục đích, ý nghĩa, tác dụng to lớn của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cổ vũ, động viên khích lệ các nhà báo, văn nghệ sĩ, các lực lượng sáng tác văn học, nghệ thuật và báo chí chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp trong toàn tỉnh tham gia tích cực hơn để tiếp tục có được những tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí có chất lượng về chủ đề này. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí đạt giải thưởng cấp tỉnh trên các phương tiện truyền thông đại chúng, để các tác phẩm đến được với đông đảo quần chúng nhân dân. Kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học- nghệ thuật và báo chí về chủ đề này. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc hoạt động của các cấp, các ngành, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh nhằm tiếp tục thúc đẩy các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học- nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Lê Thị Kim Huệ          
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam