QUYẾT ĐỊNH Về việc trao giải thưởng tác phẩm Phóng sự xuất sắc về đề tài môi trường và biến đổi khí hậu năm 2018 tại Hội Báo toàn quốc 2019

Thứ ba, ngày 26 tháng 3 năm 2019 | 11:25:9

QUYẾT ĐỊNH Về việc trao giải thưởng tác phẩm Phóng sự xuất sắc về đề tài môi trường và biến đổi khí hậu năm 2018 tại Hội Báo toàn quốc 2019 xem tại đây