QĐ v/v Tặng Bằng khen của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho Báo Lao Động

Thứ hai, ngày 22 tháng 4 năm 2019 | 10:36:43

QĐ v/v Tặng Bằng khen của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho Báo Lao Động xem tại đây