QĐ số 36 v/v Thành lập các Tiểu ban và Bộ phận giúp việc Ban Tổ chức Hội Báo toàn quốc 2020

Thứ sáu, ngày 27 tháng 12 năm 2019 | 10:55:5

QĐ số 36 v/v Thành lập các Tiểu ban và Bộ phận giúp việc Ban Tổ chức Hội Báo toàn quốc 2020 xem tại đây