Ông Trương Đức Minh Tứ tái cử chức Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Quảng Trị

Thứ bảy, ngày 26 tháng 9 năm 2020 | 21:43:3

Hội nhà báo tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 vào ngày 26.9.

Ông Nguyễn Đăng Quang (áo trắng) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.

Ông Nguyễn Đăng Quang (áo trắng) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.

Tại Đại hội, đã đánh giá tổng kết hoạt động báo chí, và hoạt động của Hội nhiệm kỳ qua; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2020 -2025; lựa chọn những nhà báo tiêu biểu, có phẩm chất, năng lực, trí tuệ, tâm huyết để bầu vào Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh.

Theo đó, nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo và đội ngũ những người làm báo tỉnh Quảng Trị đã vượt qua mọi khó khăn, xác định trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của người làm báo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước.

Các chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị khóa VI đề ra cơ bản hoàn thành. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua không có hội viên nào vi phạm Luật Báo chí và 10 điều quy định về đạo đức người làm báo Việt Nam. Đồng thời, tại đại hội đã chỉ ra những khuyết điểm, tồn tại cần khắc phục, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh và các chi hội cơ sở.

Đại hội lần thứ VII của Hội Nhà báo tỉnh có chủ đề “Tăng cường xây dựng hội vững mạnh, đội ngũ người làm báo Quảng Trị bản lĩnh, tâm huyết, sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”. Ở nhiệm kỳ này, Hội Nhà báo tỉnh sẽ không ngừng nâng cao vai trò, vị trí, chất lượng và hiệu quả hoạt động, xứng đáng với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo Việt Nam.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ mới gồm 8 nhà báo. Ông Trương Đức Minh Tứ - Tổng Biên tập Báo Quảng Trị tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo Hưng Thơ/ báo Lao Động

https://laodong.vn/xa-hoi/ong-truong-duc-minh-tu-tai-cu-chuc-chu-tich-hoi-nha-bao-tinh-quang-tri-839521.ldo