Nói đi đôi với làm - Phải kiểm soát quyền lực bằng giám sát

Thứ sáu, ngày 5 tháng 5 năm 2017 | 8:8:25

Ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - đã nói như vậy với Lao Động chiều 3.5, về kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương mới đây trong việc đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật đối với một số cán bộ cấp cao đang đương chức và cả cán bộ đã nghỉ hưu vi phạm.

Ông Nguyễn Túc.Ảnh: XUÂN HẢI

Nói đi đôi với làm

Trao đổi với Lao Động ngày 3.5, về kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam - nhấn mạnh: Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương có kết luận đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ cấp cao đương chức và cả cán bộ đã nghỉ hưu cho thấy việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã được triển khai quyết liệt hơn. Từ đây tôi nhớ đến câu nói của Bác Hồ: Chủ trương 1, nhưng biện pháp phải 10 và quyết tâm thực hiện phải 20 thì mới thành công.

Theo ông Túc, việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng đã được thực hiện rất quyết liệt. Đảng đã xử lý kỷ luật hàng loạt cán bộ cả đương chức và cán bộ đã nghỉ hưu.

Ông Túc nhấn mạnh: Việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương thẳng thắn đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đối với cán bộ cấp cao đã được dư luận quần chúng nhân dân đánh giá rất cao, khẳng định Đảng nói đi đôi với làm, cương quyết xử lý sai phạm và không có vùng cấm trong xử lý cán bộ đảng viên vi phạm. Qua đó, tạo được niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Tôi tin rằng Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII lần này của Đảng nhất định sẽ góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Cương quyết xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm

“Khi biết thông tin Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố kết luận và đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ cấp cao đương chức và cán bộ đã nghỉ hưu, tôi rất buồn khi thấy đồng chí của mình bị kỷ luật, nhưng vì lợi ích chung của Đảng và để răn đe, chúng ta phải cương quyết xử lý thật nghiêm” - ông Túc nói. Ngoài ra, ông Túc cũng cho rằng, để khắc phục lỗ hổng trong việc bổ nhiệm cán bộ, mới đây Bộ Chính trị đã sửa đổi, bổ sung quy trình bổ nhiệm cán bộ từ 3 bước lên 5 bước nhằm khắc phục lỗ hổng trong công tác bổ nhiệm. Đồng thời nâng cao được tinh thần trách nhiệm, tinh thần đấu tranh của cấp uỷ, của ban thường vụ trong việc xem xét quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ một cách công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc.

Việc quy định bổ nhiệm cán bộ theo quy trình 5 bước gồm: Tổ chức hội nghị ban thường vụ (lần 1); hội nghị ban chấp hành (lần 1); hội nghị ban thường vụ (lần 2); hội nghị cán bộ chủ chốt và hội nghị ban chấp hành (lần 2) về công tác cán bộ sẽ giúp ban chấp hành, ban thường vụ xem xét nguyện vọng, tín nhiệm một cách kỹ lưỡng, dân chủ để bỏ phiếu một cách chính xác hơn.

Theo ông Túc, thiếu sót trước đây trong bổ nhiệm cán bộ là do chúng ta trao chức, trao quyền quá lớn, nhưng không có cơ chế giám sát, kiểm soát quyền lực. Do vậy, phải kiểm soát quyền lực bằng giám sát để những người có chức, quyền thấy rằng quyền càng cao, thì trách nhiệm của họ càng lớn và vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

“Tuy nhiên, cần bổ sung thêm một quy trình rất quan trọng, đó là phải lấy ý kiến của nhân dân nơi cư trú trước khi bổ nhiệm và việc lấy ý kiến của nhân dân phải thực chất chứ không được làm chiếu lệ cho xong” - ông Túc nói.

Theo: Xuân Hải/ Báo Lao Động