Nhiều ý kiến xác đáng trong lĩnh vực quản lý báo chí Công an nhân dân

Thứ năm, ngày 30 tháng 3 năm 2017 | 14:27:22

Đó là ý kiến đánh giá của Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND tại Hội nghị giao ban báo chí CAND tháng 3-2017 do Tổng cục Chính trị CAND tổ chức, với sự tham gia của các cơ quan báo chí trong CAND.

Đánh giá chung của Tổng cục Cính trị CAND, trong thời gian từ đầu năm 2017 đến nay, hoạt động báo chí CAND đã bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Công an như tập trung tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết TƯ 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các cuộc Cuộc vận động trong lực lượng CAND...

Thông tin tuyên truyền đảm bảo đúng tôn chỉ mục đích góp phần cùng báo chí của cả nước tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nội dung thông tin trên báo chí CAND thời gian qua về cơ bản đã đáp ứng được các thông tin liên quan đến hoạt động của lực lượng CAND, nhất là việc tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, gương "Người tốt việc tốt", các điển hình tiên tiến trong CAND.

ảnh 1

Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND chủ trì hội nghị giao ban báo chí CAND

Báo chí trong lực lượng CAND đã kịp thời thông tin đầy đủ về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước; những vấn đề nổi bật được xã hội quan tâm; đã có nhiều bài viết, phóng sự, chuyên mục gây sự chú ý của dư luận xã hội được nhiều độc giả đánh giá cao trên cả 3 loại hình báo chí.

Tại buổi giao ban, đại diện lãnh đạo cục An ninh văn hóa thông tin truyền thông và Cục An ninh mạng đã thông tin một số nội dung liên quan đến hoạt động tuyên truyền và quản lý báo chí thời gian qua và tình hình hoạt động báo chí trên không gian mạng.

Cùng với đó, lãnh đạo các cơ quan báo chí trong CAND cũng đã thông tin về kết quả công tác, nêu lên những khó khăn vướng mắc trong cơ chế phối hợp cung cấp thông tin, kiến nghị đề xuất... để báo chí trong CAND thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền trong thời gian tới.

Đồng tình, đánh giá cao các ý kiến tại buổi giao ban, Trung tướng Lê Văn Đệ cho rằng đây là các ý kiến rất xác đáng, gợi mở nhiều vấn đề với các nội dung phong phú. Qua đó, Trung tướng Lê Văn Đệ thống nhất từ tháng 4-2017, ngoài sơ kết nội dung công tác tháng sẽ giao ban chuyên đề. “Tháng 4 sẽ giao ban chuyên đề về báo điện tử của các tờ báo CAND, có kiến nghị xác đáng về con người, kinh phí, cơ chế hoạt động của báo điện tử của lực lượng CAND hiện nay. Qua đó, tập hợp ý kiến báo cáo lãnh đạo Bộ để có định hướng chỉ đạo trong thời gian tới” - Trung tướng Lê Văn Đệ nhấn mạnh.

Đồng thời, lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND cũng yêu cầu trong thời gian tới, báo chí CAND tiếp tục thông tin kịp thời về các hoạt động của lãnh đạo Đảng - Nhà nước và lực lượng CAND trên các lĩnh vực đối nội, đối ngoại, kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của đất nước; tập trung tuyên truyền sâu đậm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.

ảnh 2

Đội ngũ phóng viên các cơ quan báo chí trong CAND luôn đồng hành cùng những chiến công của lực lượng CAND (trong ảnh PV Báo ANTĐ theo chân lực lượng Công an tỉnh Lào Cai)

Đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương những tấm gương điển hình tiên tiến của lực lượng CAND trong đấu tranh phòng chống tội phạm, rèn luyện đạo đức lối sống thông qua các phòng trào, các cuộc vận động của Bộ Công an, nhất là việc thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Chủ động đăng tải các bài viết về phòng ngừa, phát hiện đấu tranh ngăn chặn các vụ việc phức tạp về ANCT, công tác đấu tranh ngăn chặn các vụ việc phức tạp về ANTT... đặc biệt là việc triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trên mạng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm chống Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, kịp thời có các bài viết phản ứng lại những quan điểm trái chiều, thiếu tính xây dựng đối với lực lượng CAND.

Theo An ninh thủ đô