Nhiều chính sách BHXH, BHYT sẽ thay đổi vào 1/7/2020

Thứ sáu, ngày 15 tháng 11 năm 2019 | 8:47:21

Theo thông lệ, ngày 1/7 hàng năm sẽ áp dụng chính sách tiền lương mới cho đối tượng là công chức, viên chức và người lao động Việt Nam. Và 1/7/2020 tới đây cũng không ngoại lệ khi mức lương cơ sở của người lao động được tăng lên 1,6 triệu đồng. Mức tăng này sẽ tác động tới nhiều chính sách về lương hưu, BHXH và BHYT theo hướng có lợi cho người lao động.

Việc tăng lương cơ sở có tác động trực tiếp tới nhiều khoản đóng - hưởng BHXH, BHYT, cụ thể:

Tăng mức đóng BHXH bắt buộc

Theo quy định tại Điều 5 và Khoản 3, Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định: Hằng tháng, người lao động trích 8% mức tiền lương tháng của mình để tham gia BHXH bắt buộc.

Nếu mức lương này cao hơn 20 lần mức lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Như vậy, khi mức lương cơ sở được tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng được áp dụng, số tiền đóng BHXH cũng tăng theo.

Tăng mức trợ cấp một lần khi sinh con

Ngày 1/7/2020 khi lương cơ sở tăng, mức trợ cấp một lần khi sinh con và trợ cấp dưỡng sức sau sinh cũng tăng lên tương ứng. Cụ thể, với mức lương cơ sở mới, tiền trợ cấp một lần khi sinh con sẽ tăng lên 3,2 triệu đồng (trước đây là 2,98 triệu đồng) và trợ cấp dưỡng sức sau sinh bằng 30% mức lương cơ sở, tương ứng với 480.000 đồng/ngày (trước đây là 447.000 đồng).

Tăng mức thanh toán 100% chi phí khi khám, chữa bệnh BHYT

Theo Điểm d, Khoản 1, Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám, chữa bệnh được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh ở mức 100% chi phí khám, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám, chữa bệnh nếu thấp hơn 15% mức lương cơ sở. 

Sau ngày 1/7/2020, mức hỗ trợ chi phí 100% như nêu trên khi mức chi phí khám thấp hơn 240.000 đồng (1.600.000 đồng x 15% = 240.000 đồng).

Tăng nhiều khoản trợ cấp khác về BHXH

Mức lương hưu, trợ cấp BHXH và các khoản trợ cấp hàng tháng như: trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau ốm đau; trợ cấp một lần khi suy giảm khả năng lao động từ 5 - 31%; mức trợ cấp hàng tháng khi suy giảm khả năng lao động 31% trở lên; trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;... cũng tăng tương ứng khi mức lương cơ sở mới được áp dụng vào năm 2020.

Tăng mức đóng BHYT tối đa 

Theo Khoản 2, Điều 18 Quyết định 595/QĐ-BHXH, người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn có mức đóng BHYT hằng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở, trong đó UBND xã đóng 3%; người lao động đóng 1,5%.

Như vậy, mức đóng BHYT trên của người lao động từ ngày 1/7/2020 sẽ là: 1,5% x 1.600.000 đồng = 24.000 đồng/tháng.

Tăng mức đóng BHYT của các thành viên theo hộ gia đình

Với những người tham gia BHYT theo hộ gia đình, mức đóng cũng căn cứ vào mức lương cơ sở: Mức đóng BHYT theo hộ gia đình cho người thứ nhất là 4,5% mức lương cơ sở; người thứ 2, thứ 3, thứ 4 đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. 

Như vậy, khi lương cơ sở tăng, mức đóng cũng sẽ tăng tương ứng, tương đương mức đóng của người đầu tiên sẽ là 72.000 đồng/tháng (tăng 4.950 đồng/tháng so với mức hiện nay là 67.050 đồng). Theo đó, mức đóng BHYT của những người còn lại cũng tăng theo.

Minh Thư/ Cổng TTĐT Hội Nhà báo Việt Nam (tổng hợp)