Nhà báo vượt khó, hoàn thành sứ mệnh của mình

Thứ bảy, ngày 2 tháng 5 năm 2020 | 18:43:47

Suốt 70 năm qua, Hội Nhà báo Việt Nam đã tập hợp, đoàn kết, động viên đội ngũ người làm báo cả nước vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, gian khổ, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh vẻ vang của báo chí cách mạng.

Phóng viên trong nước và quốc tế tác nghiệp trong một sự kiện chính trị tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Nguyễn Nam

Phóng viên trong nước và quốc tế tác nghiệp trong một sự kiện chính trị tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Nguyễn Nam

Đoàn kết, hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của báo chí cách mạng

Trao đổi với PV Lao Động,  TS Trần Bá Dung - Trưởng Ban Nghiệp vụ - Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, trong suốt 70 năm qua, hơn 400 nhà báo đã anh dũng hi sinh trên các chiến trường trong khi làm nhiệm vụ. Trong các giai đoạn lịch sử, trường kỳ kháng chiến giải phóng dân tộc và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, cũng như công cuộc xây dựng và phát triển đất nước… báo chí là lực lượng xung kích, là vũ khí tinh thần sắc bén của Đảng và Nhà nước trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.

Ông Dung cho rằng, với nhận thức chính trị được trang bị trực tiếp thông qua các tổ chức Hội ở các cấp, với nhiều hình thức bồi dưỡng, tập huấn, đội ngũ người làm báo thực sự là những người hoạt động chính trị - xã hội bằng nghề báo.

 Từ hoạt động nghề nghiệp phản biện, đấu tranh chống các thế lực thù địch, chống các luận điệu xuyên tạc, làm thất bại mọi âm mưu tuyên truyền, chống phá cách mạng trong và ngoài nước, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và tệ nạn xã hội. Đồng thời, báo chí phát hiện, cổ vũ, động viên nhân rộng các điển hình, nhân tố mới, tạo nên các phong trào hành động cách mạng rộng lớn trên mọi lĩnh vực đời sống, phản ánh sinh động thực tiễn công cuộc kháng chiến, kiến quốc, đổi mới và phát triển đất nước. Báo chí làm cầu nối quan trọng trong thông tin đối ngoại, đưa hình ảnh, vị thế Việt Nam ra với thế giới và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị với nhân dân thế giới, tranh thủ sự ủng hộ quốc tế đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

“Đội ngũ người làm báo đã thực sự lấy báo chí làm diễn đàn thể hiện ý chí, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, tham gia đóng góp, kiến nghị với Đảng, Nhà nước những sáng kiến trong việc giải quyết những vấn đề đặt ra trong xây dựng và phát triển đất nước. Các thế hệ nhà báo cách mạng, thực sự là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, như chính lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ” - ông Dung nói.

Đối mặt với những vấn đề mới trong xu thế hội nhập

Theo TS Trần Bá Dung, công cuộc đổi mới đất nước đã mở ra nhiều vấn đề nghiệp vụ báo chí, phong phú, sinh động và cũng phức tạp hơn trong xu thế phát triển và hội nhập, từ góc độ lý luận, nghiệp vụ, các kỹ năng làm báo, tổ chức và quản lý toà soạn, đến vấn đề kinh tế báo chí, đạo đức nghề nghiệp.

Kỷ niệm 70 năm hoạt động, phát huy thành tựu, khắc phục những hạn chế bất cập, nhất là trong phương thức và hiệu quả hoạt động, các cấp Hội đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Hoạt động báo chí đang vận động trong xu thế hội tụ công nghệ; Internet và thiết bị công nghệ mới đang làm thay đổi phương thức tiếp nhận thông tin của công chúng;  

Do vậy, còn nhiều công việc khó khăn phía trước của Hội Nhà báo Việt Nam. Đó là, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm tập hợp, đoàn kết, động viên toàn thể hội viên, người làm báo triển khai thực hiện và tuyên truyền có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam (cuối năm 2020) vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; Triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, rà soát, kiện toàn xây dựng hệ thống tổ chức Hội theo hướng tinh giảm đầu mối; Xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu về đạo đức nghề nghiệp, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân. Đặc biệt, chuẩn bị triển khai học tập, quán triệt Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8.4.2020 của Ban Bí thư, để tiếp tục nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động Hội.

Hơn lúc nào hết, tự hào với truyền thống vẻ vang, đội ngũ người làm báo và tổ chức Hội càng khắc sâu lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu, “đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để nâng cao trình độ chính trị và nghiệp vụ” để “Hội Nhà báo mới làm tròn nhiệm vụ của mình và những người làm báo mới phục vụ tốt nhân dân, phục vụ tốt cách mạng”.

“Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với đội ngũ người làm báo cách mạng cũng như đối với báo chí cách mạng Việt Nam, khởi đầu từ báo Thanh Niên ra đời ngày 21.6.1925 do chính Người sáng lập và trực tiếp lãnh đạo. Trong bài phát biểu tại Đại hội lần thứ II Hội Nhà báo Việt Nam (ngày 16.4.1959), Người đã chỉ rõ: “Nói đến báo chí, trước hết phải nói đến những người làm báo chí”. Và Người nhấn mạnh “Nói về Hội Nhà báo. Đó là một tổ chức chính trị và nghiệp vụ. Nhiệm vụ của Hội là phải làm cho hội viên đoàn kết chặt chẽ, giúp đỡ lẫn nhau để nâng cao trình độ chính trị và nghiệp vụ. Có như thế thì Hội Nhà báo mới làm tròn nhiệm vụ của mình và những người làm báo mới phục vụ tốt nhân dân, phục vụ tốt cách mạng”. (TS Trần Bá Dung)

Theo Vương Trần/ Lao động

https://laodong.vn/thoi-su/nha-bao-vuot-kho-hoan-thanh-su-menh-cua-minh-801942.ldo