Nhà báo Trần Duy Ngoãn- Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An: “Chất lượng đội ngũ làm báo không ngừng được nâng lên”

Thứ năm, ngày 7 tháng 11 năm 2019 | 10:35:58

Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW, HNB tỉnh Nghệ An là một trong những Hội địa phương có nhiều những hoạt động thực tiễn có chiều sâu đáng ghi nhận. Đặc biệt Hội cũng xác định những việc cần làm sắp tới để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động Hội cũng như hiện thực hóa tinh thần Chỉ thị này.

LTS: Trong những ngày này, các Hội Nhà báo địa phương đang tích cực chuẩn bị và tham mưu cho Tỉnh ủy tổ chức Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư. Vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Hội Nhà báo đã được nâng lên như thế nào qua những hoạt động tích cực, đổi mới từ các cấp Hội Nhà báo? Việc quản lý báo chí trên địa bàn, việc xây dựng các chế độ chính sách đối với báo chí ra sao khi Chỉ thị này đi vào cuộc sống? Bắt đầu số báo này, báo Nhà báo & Công luận sẽ có loạt bài viết xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và lãnh đạo HNBVN thăm gian trưng bày báo chí Bắc miền Trung.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và lãnh đạo HNBVN thăm gian trưng bày báo chí Bắc miền Trung.

Các Chi hội nhà báo và hội viên đã lượng hóa được công việc

+ Xin ông cho biết trong thời gian qua, Hội Nhà báo Nghệ An đã hiện thực hóa bằng những hoạt động thực tiễn như thế nào để Chỉ thị 37 đi vào cuộc sống?

- Hội Nhà báo Nghệ An được thành lập ngày 01/4/1985, đến nay đã gần 35 năm. Thời gian đầu, trong điều kiện hoạt động của tổ chức Hội Nhà báo địa phương còn nhiều khó khăn, nhưng Hội Nhà báo Nghệ An đã hiện thực hóa hoạt động của hội trên các việc cụ thể như: Đề cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên trong hành nghề; Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho hội viên; Nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí; Tích cực hưởng ứng và vận động hội viên nhà báo sáng tạo các tác phẩm báo chí chất lượng cao, tham gia các giải báo chí do Trung ương, tỉnh phát động; Phối hợp tham gia quản lý báo chí; Tổ chức Hội báo Xuân hằng năm; Tổ chức các Liên hoan Tiếng hát người làm báo trên quê Bác, các giải thể thao; Tham mưu về các chính sánh trong hoạt động báo chí ở địa phương; Tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện của báo chí... Từ đó các chi hội nhà báo và hội viên lượng hóa được công việc cụ thể việc cần làm của mình, để nỗ lực cố gắng vươn lên để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đề ra hằng năm.

Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An Trần Duy Ngoãn tặng quà cho người dân nghèo.

Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An Trần Duy Ngoãn tặng quà cho người dân nghèo.

+ Cho đến nay,  sự nỗ lực cố gắng đã mang lại kết quả như thế nào, thưa ông?

- Đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 72 cơ quan báo chí hoạt động (trong đó có 7 cơ quan báo chí Nghệ An và 65 văn phòng đại diện và phóng viên thường trú các báo Trung ương, ngành, địa phương thường trú tại Nghệ An). Hội Nhà báo Nghệ An hiện có gần 350 hội viên đang sinh hoạt tại 18 Chi hội cơ sở, là lực lượng quan trọng trong hoạt động báo chí truyền thông của tỉnh. Nhờ quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng cho hội viên nhà báo, nên chất lượng đội ngũ làm báo không ngừng được nâng lên. Để nâng cao chất lượng hoạt động của báo chí, tổ chức hội nhà báo, khơi dậy sự sáng tạo của nhà báo, hội viên, Hội Nhà báo tỉnh đã tham mưu cho tỉnh ủy, UBND ban hành một số chính sách với báo chí như: Nâng giải báo chí hằng năm của Hội Nhà báo thành giải báo chí của tỉnh; Khen thưởng các hội viên, nhà báo có tác phẩm xuất sắc đoạt giải báo chí Quốc gia, Liên hoan PT-TH toàn quốc, các giải do Bộ, Ban Ngành Trung ương phát động đã tạo động lực cho hoạt động của báo chí, đề cao vai trò vị trí của Hội Nhà báo...

Đoàn đại biểu Báo chí Việt Nam - Lào thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh - khu di tích Kim Liên - Nam Đàn - Nghệ An.

Đoàn đại biểu Báo chí Việt Nam - Lào thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh - khu di tích Kim Liên - Nam Đàn - Nghệ An.

Đặc biệt, từ năm 2017 đến nay, thực hiện Luật Báo chí 2016 và 10 điều quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam; Quy tắc sử dụng mạng xã hội của nhà báo (2019), Hội Nhà báo tỉnh cũng như các Chi hội nhà báo thực sự đóng vai trò nòng cốt trong việc tổ chức thực hiện, giám sát và nâng cao hiệu quả hoạt động báo chí, hoạt động hội nhà báo trên địa bàn. Chất lượng chuyên môn không ngừng được tăng cường, nhất là tác phẩm báo chí xuất sắc. Chỉ tính từ năm 2015 - 2019, Hội Nhà báo Nghệ An đã có 801 tác phẩm báo chí xuất sắc, đoạt các giải báo chí Quốc gia, Bộ, Ban, Ngành Trung ương và các giải của tỉnh Nghệ An phát động, đánh dấu được sự nỗ lực toàn diện, đóng góp đáng kể của tổ chức Hội Nhà báo, các Chi hội nhà báo, hội viên cũng như cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

Hội viên nhà báo Ngọc Dũng - HNB Nghệ An đoạt giải B - Giải Báo chí Quốc gia 2018.

Hội viên nhà báo Ngọc Dũng - HNB Nghệ An đoạt giải B - Giải Báo chí Quốc gia 2018.

Sức cuốn hút và tập hợp hội viên chưa cao và ba việc cần làm

+ Trong quá trình thực hiện không tránh khỏi những khó khăn, ông có thể chia sẻ thêm điều này?

- Chắc chắn là vậy! Tuy Hội đã có nhiều đổi mới trong hoạt động để thu hút ngày càng nhiều hội viên tham gia sinh hoạt Hội nhưng khách quan mà đánh giá, Hội Nhà báo địa phương vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn đặt ra. Sức cuốn hút và tập hợp hội viên chưa cao, vai trò các Chi hội trong quản lý, khai thác năng lực, sở trường của hội viên vào các hoạt động của hội chưa được phát huy. Chi hội còn thụ động, còn lệ thuộc vào sự chỉ đạo của trên xuống, sức sáng tạo trong hoạt động Hội hạn chế, thiếu người làm công tác Hội tâm huyết, Ban Thư ký các Chi hội chủ yếu làm chuyên môn của cơ quan báo chí, công tác Hội kiêm nhiệm. Không những thế, hoạt động của Hội liên tục chịu áp lực của sự kiện báo chí (áp lực chuyên môn quá lớn), các nội dung mang tính thời sự, nên phải liên tục thường xuyên trực tại cơ quan để xử lý công việc và tác nghiệp tại cơ sở, không còn thời gian cho hoạt động Hội. Bên cạnh đó người tham gia công tác Hội (gồm cán bộ Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh, Ban thư ký các Chi hội) không có nguồn phụ cấp gì thêm, không động viên được người tâm huyết làm việc Hội. Việc phối kết hợp giữa hoạt động của Chi hội với các cơ quan báo chí có nơi, có lúc chưa chặt chẽ, nhịp nhàng. Chất lượng hoạt động của các Chi hội cơ sở và cơ quan báo chí chưa có kế hoạch cụ thể, chủ yếu vẫn còn dựa vào hoạt động của chuyên môn, chưa thể hiện rõ vai trò. Ý thức xây dựng Hội của một số hội viên còn thấp. Ngoài ra, các hoạt động chưa thường xuyên, liên tục, còn phụ thuộc nhiều vào thủ trưởng chuyên môn. Đồng thời, việc tham gia phối hợp quản lý báo chí, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các nhà báo và các cơ quan, đơn vị ở một số nội dung, một số việc cụ thể chưa thật sắc bén, có lúc còn thụ động. Biên chế của Hội còn quá ít, chưa thống nhất, cơ sở vật chất cho văn phòng Hội chưa đáp ứng được yêu cầu công nghệ làm báo mới.

Hội Nhà báo Nghệ An tặng 300 suất quà Tết cho người nghèo tại các xã vùng Hoa Quân, huyện Thanh Chương.

Hội Nhà báo Nghệ An tặng 300 suất quà Tết cho người nghèo tại các xã vùng Hoa Quân, huyện Thanh Chương.

+ Trong thời gian tới, Hội Nhà báo Nghệ An sẽ làm gì để phát triển hơn trên tinh thần của Chỉ thị 37?

- Để tiếp tục nâng cao chất lượng trong hoạt động và phát triển tổ chức Hội Nhà báo chúng tôi cần làm tốt 3 việc: Thứ nhất, phải tiếp tục và không ngừng đổi mới, kiện toàn tổ chức, phương thức hoạt động, nâng cao vai trò là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo. Muốn vậy, phải chọn được đội ngũ cán bộ Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh, Ban Thư ký Chi hội có tâm huyết, hiểu và đam mê công tác hội, có trình độ chuyên môn nghề nghiệp giỏi; biết tập hợp, quy tụ hội viên, nhà báo. Trước mắt, chúng tôi chuẩn bị tốt công tác nhân sự BCH Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thứ hai, trước yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, Hội Nhà báo tỉnh phải chủ động xây dựng chương trình trọng tâm trong hoạt động Hội đúng thực chất theo hướng: “Phát huy tính sáng tạo của Chi hội, Hội viên nhà báo nhằm phối hợp được giữa tổ chức hội nhà báo (Hội tỉnh và Chi hội) với lãnh đạo cơ quan báo chí nâng cao các nguồn lực chuyên môn, nghiệp vụ, tạo nguồn lực tài chính cho hoạt động Hội” trên tất cả các hoạt động. Thứ ba, Hội Nhà báo Nghệ An tiếp tục làm tốt hơn nữa vai trò phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh (trên địa bàn Nghệ An hiện có nhiều cơ quan báo chí thường trú) làm tốt công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nâng cao nhu cầu hưởng thụ thông tin của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh và quảng bá hình ảnh của Nghệ An ra cả nước và quốc tế. Thường xuyên tuyên truyền giáo dục, rèn luyện phẩm chất cách mạng, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên nhà báo, về các nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Hội Nhà báo Việt Nam...

Đội tuyển bóng đá Hội NBNA và Đội tuyển huyện Con Cuông chụp hình lưu niệm trước trận đấu chào mừng Hội báo Xuân.

Đội tuyển bóng đá Hội NBNA và Đội tuyển huyện Con Cuông chụp hình lưu niệm trước trận đấu chào mừng Hội báo Xuân.

+ Vâng, xin cảm ơn ông!

Theo: Hoàng Huy/ Báo Công luận

Link gốc: https://congluan.vn/nha-bao-tran-duy-ngoan-chu-tich-hoi-nha-bao-tinh-nghe-an-chat-luong-doi-ngu-lam-bao-khong-ngung-duoc-nang-len-post70164.html