Nhà báo Lê Quang Nguyên tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Long

Thứ hai, ngày 19 tháng 10 năm 2020 | 16:21:55

Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lần thứ VIII đã kết thúc thành công tốt đẹp. Theo đó, Nhà báo Lê Quang Nguyên tiếp tục được tín nhiệm tái đắc cử vị trí Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhà báo Nguyễn Bé - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Nhà báo Nguyễn Bé - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Ngày 16/10/2020, Nhà báo Nguyễn Bé - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã đến dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Trước khi bước vào một gian đoạn mới, khí thế mới, Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lần thứ VIII đã thẳng thắn nhìn lại kết quả nhiệm kỳ qua. Theo đó, với vai trò, vị trí của một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo trong tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Long đã làm tốt công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, xây dựng tốt mối đoàn kết giữa các cơ quan báo chí và lực lượng hội viên, nâng cao chất lượng nghiệp vụ cho hội viên, góp phẩn nâng cao chất lượng tuyên truyền của các cơ quan báo chí trong tỉnh. Trong hoạt động, Hội luôn lấy chất lượng và hiệu quả để đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ.

Nhà báo Lê Quang Nguyên (giữa) tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nhà báo Lê Quang Nguyên (giữa) tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020 - 2025

5 năm qua báo chí Vĩnh Long đã thực hiện tốt chức năng là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân. Báo chí Vĩnh Long có sự phát triển mạnh mẽ về tổ chức và cơ sở vật chất, thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa chủ trương, chính sách của Đảng đến với nhân dân, đáp ứng nhu cầu thông tin tình hình thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và các lĩnh vực có liên quan đến đời sống. Công tác tuyên truyền đúng định hướng, đúng pháp luật, thông tin của báo chí góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Ra mắt Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ra mắt Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tại Đại hội lần thứ VIII Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020-2025, bên cạnh đánh giá toàn diện những thành tựu, ưu khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm, Đại hội cũng xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của chặng đường 5 năm tới, trên tinh thần nâng cao tính đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức Hội và đội ngũ người làm báo Vĩnh Long vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao trong tình hình mới. Đặc biệt xây dựng đội ngũ những người làm báo hiện đại.

Theo Ngọc Ảnh/ NB&CL

https://congluan.vn/nha-bao-le-quang-nguyen-tai-dac-cu-chu-tich-hoi-nha-bao-tinh-vinh-long-post101481.html