"Nam Giang - những tấm gương bình dị trong học tập và làm theo Bác"

Thứ ba, ngày 24 tháng 8 năm 2021 | 14:22:39

Thực hiện Chỉ thị 05, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Huyện ủy Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đã ra mắt tập sách “Nam Giang- những tấm gương bình dị trong học tập và làm theo Bác”.

Nông thôn mới huyện miền núi Nam Giang, tỉnh Quảng Nam thay da đổi thịt từng ngày

Nông thôn mới huyện miền núi Nam Giang, tỉnh Quảng Nam thay da đổi thịt từng ngày

Sách dày 152 trang, khổ 14,5 X 20,5 cm được bố cục gồm 5 phần gồm: Nhớ lời Bác dạy; Nam Giang qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW; Gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; Một số hình ảnh tiêu biểu qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn huyện.

Tập sách đã tập hợp 35 bài viết về tập thể, cá nhân tiêu biểu điển hình trên nhiều lĩnh vực: Chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, dân vận, giáo dục, xây dựng nông thôn mới, công tác xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng…

Mỗi bài viết tóm tắt, hình ảnh về các tấm gương là một câu chuyện cảm động về những tập thể, cá nhân đoàn kết, gương mẫu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; là những con người bình dị nhưng có tấm lòng nhân ái, cao thượng, vượt qua khó khăn, dám nghĩ, dám làm, cùng chung sức, chung lòng vì lợi ích cộng đồng, sự bình yên, khát vọng vươn lên phát triển bền vững của quê hương Nam Giang rất đáng khâm phục; là nguồn cổ vũ, động viên đối với toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân huyện nhà, tiếp tục tuyên truyền, giáo dục tạo sự lan tỏa trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong những năm tiếp theo.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam thăm và tặng quà cho lực lượng kiểm soát biên giới

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam thăm và tặng quà cho lực lượng kiểm soát biên giới

Để triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện kịp thời, cách làm đa dạng, phong phú từ xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nội dung thực hiện đến tổ chức kiểm tra thực hiện, trong đó xác định những vấn đề cụ thể, thiết thực để tập trung chỉ đạo thực hiện trong toàn Đảng bộ nhằm giải quyết các vấn đề bức xúc liên quan đến đời sống của Nhân dân như đẩy mạnh phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế, xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững...

Công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức, chuyển mạnh mẽ từ suy nghĩ là một cuộc vận động sang thực hiện thường xuyên, đồng thời tích cực chuyển từ học tập, tổ chức hình thức tuyên truyền nội dung sang làm theo bằng mô hình, công việc cụ thể.

Hàng tháng, trong sinh hoạt thường kỳ, phần lớn các chi bộ, đảng bộ đã đưa nội dung học tập và làm theo Bác, lựa chọn những nội dung cụ thể, những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, gắn với thực tiễn cơ quan, đơn vị, địa phương để giới thiệu, trao đổi, học tập, liên hệ, tự phê bình và phê bình.

Việc triển khai học tập chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề hằng năm được cấp ủy, cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở nghiêm túc tổ chức thực hiện triển khai tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Việc đăng ký viết cam kết và thực hiện hằng năm đạt được nội dung yêu cầu, đảm bảo tiến độ thời gian quy định.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả làm tăng thu nhập cho người dân; trong công tác xóa đói giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới cũng được nhiều cơ sở thôn, bản, đoàn thể tham gia đóng góp xây dựng tích cực; các hoạt động từ thiện, nhân đạo ngày càng nhiều đã góp phần tích cực cho công tác an sinh xã hội, nổi bật như: mô hình“Khu dân cư tự quản về bảo vệ môi trường” của thôn Đắc Ốc xã La Dêê; Mô hình “Vận động nhân dân không tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nỗ” của Ban Công an xã Chơ Chun; Mô hình “Tiếng mõ an ninh biên giới” của xã La Dêê; Phong trào vận động Nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn và bảo vệ an ninh biên giới của xã La Dêê; Chi bộ trường Tiểu học Thạnh Mỹ xây dựng khối đoàn kết nội bộ và hết lòng chăm lo cho học sinh; Chương trình “Nồi cháo tình thương” của Hội Thiện nguyện Nam Giang và thực hiện hàng chục đợt thiện nguyện, tặng quà cho Nhân dân các thôn có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn, vùng sâu, vùng biên giới với tổng giá trị hàng trên 1 tỷ đồng.

Nhiều tập thể, cá nhân khác đã gương mẫu thực hiện việc học tập, làm theo Bác bằng những hành động cụ thể, thiết thực, trong đó có 4 tập thể đã được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen đó là Chi bộ thôn Pà Dấu I, Huyện đoàn Nam Giang, Hội thiện nguyện Nam Giang và Trường Tiểu học Thạnh Mỹ; Và 22 tập thể và 16 cá nhân được Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen.

Ngoài ra có 13 tập thể và 11 cá nhân cũng đã nhận được giấy khen do có thành tích xuất sắc qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo Thái Bình/ Lao động

https://laodong.vn/thoi-su/nam-giang-nhung-tam-guong-binh-di-trong-hoc-tap-va-lam-theo-bac-943592.ldo