Mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động

Thứ hai, ngày 5 tháng 6 năm 2017 | 15:36:10

Nghị định 44/2017/NĐ - CP, ngày 14/4/2017, quy định mức đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có hiệu lực từ tháng 6/2017.

Người sử dụng lao động hàng tháng đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại khoản 3, Điều 44, Luật an toàn, vệ sinh lao động với mức 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động (NLĐ) được quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h  thuộc  khoản 1, Điều 2, Luật BHXH (trừ trường hợp lao động là người giúp việc gia đình); 0,5% trên mức lương cơ sở đối với NLĐ được quy định tại điểm e, Khoản 1, Điều 2, Luật BHXH.

Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì mức đóng hằng tháng là 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH; phương thức đóng được thực hiện hằng tháng, hoặc 3 tháng,  6 tháng một lần (tùy chọn thích hợp).

Hồng Hà/ Cổng TTĐT Hội Nhà báo Việt Nam