"Mỗi cán bộ phải thể hiện trách nhiệm cao nhất trong chuẩn bị nhân sự cấp ủy"

Thứ năm, ngày 24 tháng 9 năm 2020 | 18:46:33

Ông Phạm Minh Chính -Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, mỗi cán bộ, lãnh đạo, cấp ủy viên phải thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất trong việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy.

Ngày 24/9, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh. Cùng tham dự buổi làm việc có ông Lữ Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang).
Ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo

Ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo

Báo cáo với Đoàn công tác, ông Lê Tiến Châu - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, năm nay là năm cuối của nhiệm kỳ 2015-2020, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, tuy nhiên tỉnh Hậu Giang đã nỗ lực vượt khó, tập trung thực hiện nhiệm vụ kép - vừa tăng cường phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội nên đã đảm bảo được các mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ.

Về tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang đã bám sát các văn bản, chỉ đạo của Trung ương để lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp bảo đảm an toàn, đúng tiến độ, kế hoạch theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị.

Đến nay, Hậu Giang đã hoàn thành 100% Đại hội đảng bộ, Chi bộ cơ sở và Đảng bộ cấp trên cơ sở. Nhìn chung, công tác nhân sự tại các đại hội được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, tỷ lệ nữ và tỷ lệ trẻ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Văn kiện đại hội các cấp được chuẩn bị công phu, đúng quy định, chặt chẽ và đạt chất lượng cao. Các hoạt động tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn ​quốc lần thứ XIII của Đảng được đặc biệt quan tâm, bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Phạm Minh Chính biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà tỉnh Hậu Giang đạt được trong 5 năm qua, từ đó đã góp phần vào thành tựu chung của cả nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Có được kết quả này là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo năng động, sáng tạo của Đảng bộ, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, kiểm tra, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phấn đấu của cả hệ thống chính trị và đóng góp của các tầng lớp nhân dân.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang tiếp tục tăng cường củng cố, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất hơn nữa trong Đảng bộ, tạo sức lan toả trong xã hội, trong nhân dân; tất cả vì lợi ích chung, lợi ích của Đảng, của nhân dân trong chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Mỗi cán bộ, lãnh đạo, cấp ủy viên phải thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất trong việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy, thường vụ và lãnh đạo chủ chốt tỉnh; thể hiện sự công tâm, trong sáng, dân chủ, khách quan, nhất quán trong thực hiện quy trình công tác cán bộ theo quy định hiện hành. Chú trọng chăm lo hơn nữa trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ bảo đảm chuyển giao từng bước, chắc chắn, vững vàng giữa các thế hệ.

Hậu Giang cần nhận diện chính xác những mặt mạnh, những hạn chế bất cập và định vị trong tương quan quốc gia và quốc tế để có chiến lược, quy hoạch, phát triển đúng với tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh. Đặc biệt phải khơi thông mạnh mẽ nguồn lực, về truyền thống lịch sử, văn hóa, con người Hậu Giang; tạo động lực mới trong hợp tác công tư để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Bên cạnh đó, tỉnh chú trọng thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; giải quyết tốt những vấn đề xã hội bức xúc trước Đại hội Đảng; giữ vững quốc phòng- an ninh, nhất là ổn định chính trị vùng nông thôn. Cảnh giác, phát hiện và xử lý kịp thời đối với các thế lực thù địch chống phá Đại hội Đảng các cấp./.

Theo Tấn Phong/VOV
https://vov.vn/chinh-tri/moi-can-bo-phai-the-hien-trach-nhiem-cao-nhat-trong-chuan-bi-nhan-su-cap-uy-781003.vov