Lịch đào tạo tháng 9/2019 của Trung tâm HNBVN

Thứ tư, ngày 11 tháng 9 năm 2019 | 10:20:1

Trung tâm xin trân trọng thông báo lịch học tháng 9/2019 để các Quý Hội và Liên Chi Hội tiện theo dõi và các hội viên có thể chủ động đăng ký tham gia. Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí kính đề nghị các đồng chí căn cứ vào nhu cầu đào tạo thực tế của các hội viên để đăng ký học viên tham gia các lớp học của Trung tâm. (Các lớp học Ngân sách nhà nước - NSNN là những lớp học miễn phí dành cho các hội viên của Hội Nhà báo Việt Nam).

Lịch đào tạo tháng 9/2019 của Trung tâm HNBVN xem tại đây