Lịch đào tạo tháng 12/2019 của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, HNBVN

Thứ tư, ngày 27 tháng 11 năm 2019 | 15:32:4

Lịch đào tạo tháng 12/2019 của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, HNBVN xem tại đây