Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng: Trao giải thưởng cho 57 tác phẩm xuất sắc nhất

Thứ năm, ngày 16 tháng 1 năm 2020 | 9:1:5

Trong 57 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải có 5 Giải A, 10 Giải B, 15 Giải C và 25 Giải Khuyến khích và 2 giải mới là Giải cho tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và Giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao giải Vinh danh Nhà báo tiêu biểu cho nhà báo lão thành Hà Đăng. Ảnh: Sơn Hải

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao giải Vinh danh Nhà báo tiêu biểu cho nhà báo lão thành Hà Đăng. Ảnh: Sơn Hải

Ngày 15/1, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Sơn Hải

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Sơn Hải

Dự và phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, nhìn lại quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là sau hơn 30 năm Đổi mới, chúng ta có thể khẳng định những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước có một phần đóng góp quan trọng của báo chí cách mạng Việt Nam và niềm vinh dự cao cả đó thuộc về đội ngũ những người làm báo cách mạng nước nhà.

Trải qua hơn 9 thập niên kể từ số báo Thanh niên đầu tiên ngày 21/6/1925, báo chí cách mạng nước ta đã thể hiện là công cụ sắc bén của Đảng và Nhà nước trong công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, đoàn kết nhất trí, chung sức đồng lòng vượt qua bao khó khăn thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng giành những thắng lợi to lớn, góp phần tô thắm những trang sử vẻ vang của dân tộc ta. Trong đó, báo chí viết về xây dựng Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhưng cũng là nhiệm vụ rất khó khăn, đòi hỏi các nhà báo không chỉ có kiến thức, hiểu biết sâu rộng về sự nghiệp cách mạng, về mọi mặt của thực tiễn đời sống xã hội mà còn phải có trình độ, tri thức tổng hợp cao, sự đam mê, bản lĩnh và dám dấn thân vì lý tưởng cách mạng cao cả, vì nhân dân phục vụ.

Tiếp nối thành công của mùa giải trước, Thủ tướng đánh giá cao công tác tổ chức, tuyên truyền, vận động tham gia giải Búa liềm vàng lần thứ IV được Ban chỉ đạo, Ban tổ chức triển khai thực hiện một cách bài bản, khoa học, chuyên nghiệp, hiệu quả.

“Chúng ta rất vui mừng được biết qua 4 năm tổ chức, giải tiếp tục nhận được sự quan tâm sâu sắc, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cấp Hội Nhà báo và thu hút sự quan tâm rộng rãi của các tầng lớp nhân dân đối với công tác xây dựng Đảng và các mặt công tác khác của Đảng ta”, Thủ tướng khẳng định.

Tác giả và nhóm tác giả đoạt Giải A. Ảnh: Sơn Hải

Tác giả và nhóm tác giả đoạt Giải A. Ảnh: Sơn Hải

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, Giải Búa liềm vàng lần thứ IV năm 2019 phát động ngày 25/1/2019 có nhiều nội dung mới nhằm tiếp tục mở rộng phạm vi, tầm ảnh hưởng sâu rộng của Giải. Sau gần 1 năm phát động, Ban Tổ chức nhận được 1660 tác phẩm, trong đó có 783 tác phẩm báo in, 300 tác phẩm báo điện tử, 377 tác phẩm truyền hình, 174 tác phẩm phát thanh và 26 tác phẩm ảnh báo chí.

Tác giả và nhóm tác giả đoạt Giải B. Ảnh: Sơn Hải

Tác giả và nhóm tác giả đoạt Giải B. Ảnh: Sơn Hải

Các tác phẩm dự Giải Búa liềm vàng năm nay ở các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương phong phú về chủ đề, thể loại, đã phủ khắp tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đề tài, nội dung các tác phẩm bám sát những vấn đề thời sự, phản ánh sinh động thực tiễn công tác xây dựng Đảng năm 2019.

Các vấn đề được bàn luận sâu sắc như: bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát triển lý luận về xây dựng Đảng và thực tiễn công tác xây dựng Đảng, tập trung vào việc phản ánh những mô hình mới, cách làm sáng tạo trong việc triển khai, học tập, quán triệt có hiệu quả các nghị quyết của Đảng và kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội XII, nhất là nghị quyết Trung ương 4,5,6,7 và 8 khóa XII.

Các tác phẩm dự Giải cũng cổ vũ, tuyên truyền kịp thời kết quả và những cố gắng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương, đơn vị để sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có đức, vừa có tài, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới gắn với công tác chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tới;

Tác giả và nhóm tác giả đoạt Giải C. Ảnh: Sơn Hải

Tác giả và nhóm tác giả đoạt Giải C. Ảnh: Sơn Hải

Bên cạnh đó còn đề cập đến các vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức; chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền; việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển nền văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh và mở rộng quan hệ quốc tế ở tầm mức sâu rộng… Đồng thời, phản ánh những mặt yếu kém, hạn chế để rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh.

Nhiều phóng viên, biên tập viên đã thâm nhập sâu thực tiễn, đến các vùng miền, lĩnh vực để phản ánh kết quả nổi bật, những nét mới trong công tác xây dựng Đảng, một số phóng viên đã đến những vùng núi xa xôi, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để đi sâu tìm hiểu công tác phát triển Đảng. Nhiều tác phẩm đã có đóng góp phát triển tư duy lý luận về xây dựng Đảng, nhất là nội dung mới xây dựng Đảng về đạo đức và làm rõ tính khoa học, thực tiễn, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh có sức thuyết phục trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Nhiều tác giả đã có sự công phu tìm tòi, phát hiện chủ đề, vấn đề có tính phát hiện hoặc tổng kết thực tiễn, nêu được cách làm mới, sáng tạo ở địa phương, đơn vị. Một số tác phẩm đã phản ánh toàn diện trong mối tương quan giữa xây dựng Đảng với xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

Tác giả và nhóm tác giả đoạt Giải Khuyến khích. Ảnh: Sơn Hải

Tác giả và nhóm tác giả đoạt Giải Khuyến khích. Ảnh: Sơn Hải

Qua các tác phẩm dự Giải lần này, Giải Búa liềm vàng thêm một lần nữa góp phần tuyên truyền sâu rộng, tạo sức lan tỏa, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân khắp mọi miền đất nước về ý thức trách nhiệm đối với công tác xây dựng Đảng.

Tác giả và nhóm tác giả đoạt Giải Khuyến khích. Ảnh: Sơn Hải

Tác giả và nhóm tác giả đoạt Giải Khuyến khích. Ảnh: Sơn Hải

Hội đồng chung khảo đã chọn được 57 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, trong đó có 5 Giải A, 10 Giải B, 15 Giải C và 25 Giải Khuyến khích và 2 giải mới theo Thể lệ Giải Búa liềm vàng lần thứ IV năm 2019, đó là: Giải cho tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và Giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài.

Đặc biệt, lần đầu tiên, Ban tổ chức đã trao “Giải vinh danh nhà báo tiêu biểu” cho nhà báo Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, nguyên Trưởng ban Tư tưởng văn hóa Trung ương. Ban tổ chức cũng đã trao hai giải mới là “Tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” và “Tác phẩm xuất sắc của tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài”. 16 tập thể tích cực tham gia đóng góp xây dựng giải cũng được tôn vinh tại buổi lễ.

Ban tổ chức cũng đã trao hai giải mới là “Tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” và “Tác phẩm xuất sắc của tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài”. Ảnh: Sơn Hải

Ban tổ chức cũng đã trao hai giải mới là “Tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” và “Tác phẩm xuất sắc của tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài”. Ảnh: Sơn Hải

Đến nay có thể khẳng định, Giải Búa liềm vàng lần thứ IV năm 2019 tiếp tục thành công. Giải được các tỉnh, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương đặc biệt quan tâm chỉ đạo triển khai ở các bộ, ngành, địa phương nên đã thu hút rất nhiều cơ quan báo chí cũng như phóng viên, biên tập viên và cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia viết bài hưởng ứng Giải. Bên cạnh đó, số lượng tác phẩm tham gia Giải năm nay tiếp tục ở mức cao so với các giải báo chí trong cả nước. Và hầu hết các tác phẩm năm nay có chất lượng tốt hơn năm 2018.

Trao giải cho các tập thể xuất sắc. Ảnh: Sơn Hải

Trao giải cho các tập thể xuất sắc. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu. Ảnh: Sơn Hải

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã phát động Giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020.

Theo: Hoàng Huy - Sơn Hải/ Báo Công luận

https://congluan.vn/trao-giai-thuong-cho-57-tac-pham-xuat-sac-nhat-post72837.html