Lễ khai trương Cổng Thông tin Điện tử Hội Nhà báo Việt Nam

Thứ bảy, ngày 22 tháng 4 năm 2017 | 20:11:26

 

Nhà báo Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo Đề án xây dựng Cổng thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ khai trương.

Nhà báo Nguyễn Hòa Văn - Giám đốc Cổng thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam, Phó ban Thường trực Ban tổ chức thực hiện Đề án xây dựng Cổng thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu.

Các đại biểu bấm nút khai trương Cổng thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam.

Giao diện Cổng thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam.

Ảnh: Sơn Hải