Lao động nước ngoài sẽ phải tham gia BHXH bắt buộc

Thứ năm, ngày 25 tháng 5 năm 2017 | 9:9:38

Ngày 23-5-2017, tại Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT, Cơ quan Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (BHXH) cho biết: Từ ngày 1-1- 2018, lao động người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam cũng là đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Đại diện BHXH cho biết, Bộ LĐ-TB&XH đang xây dựng dự thảo Nghị định về đóng BHXH bắt buộc đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam với các chế độ bảo hiểm cơ bản gồm ốm đau, thai sản, bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động, hưu trí, tử tuất. 
BHXH thống nhất với Bộ LĐ-TB&XH về một số nội dung cơ bản tại dự thảo nghị định bao gồm:
- Đối tượng áp dụng là người lao động có giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp, làm việc theo hợp đồng lao động từ (đủ) 1 tháng trở lên; 
- Về chế độ nên quy định được hưởng cả 5 chế độ BHXH giống như lao động Việt Nam làm việc tại Việt Nam, nhưng có cân nhắc trong từng chế độ cho phù hợp. 
Cụ thể, người lao động đóng mức BHXH là 8% tiền lương hàng tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Còn chủ doanh nghiệp đóng tối đa bằng 18% lương tháng chi trả cho lao động; trong đó gồm 3% vào quỹ ốm đau và thai sản, 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất, 1% vào quỹ tai nạn lao động,  bệnh nghề nghiệp. Tiền lương tính đóng BHXH gồm mức lương, phụ cấp và các khoản bổ sung theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Theo bà Đinh Thu Hiền, Phó trưởng Ban Thực hiện chính sách BHXH, ngoài quy định việc đóng, thì khi xây dựng Nghị định cần làm rõ những vấn đề liên quan tới việc giải quyết các chế độ bảo hiểm như: Người nước ngoài đã tham gia bảo hiểm xã hội tại nước ngoài, nay tiếp tục tham gia tại Việt Nam thì tính thời gian ở nước ngoài và hưởng như thế nào? Nếu họ đủ điều kiện được hưởng chế độ hưu trí tại Việt khi họ tham gia đóng BHXH tại Việt Nam thì việc hưởng và chi trả như thế nào? Trường hợp hết thời gian lao động tại Việt Nam, họ không muốn nhận trợ cấp một lần mà muốn chuyển về nước để đóng tiếp thì có được không? Nếu được thì xử lý thế nào?
Luật BHXH năm 2014 đã bổ sung quy định tại Khoản 2, Điều 2, theo đó từ ngày 01/01/2018 mở rộng đối tượng áp dụng BHXH bắt buộc đối với người lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam như sau: “Công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Chính phủ”.
Đại diện BHXH Việt Nam cho biết, theo quy định của một số nước thì việc áp dụng BHXH đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc ở Việt Nam sẽ mở ra cơ hội cho lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài được tiếp cận chế độ BHXH của quốc gia mà người lao động đến làm việc.

Hồng Hà/ Cổng TTĐT Hội Nhà báo Việt Nam