Kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam:“Đạo đức nhà báo trong bối cảnh truyền thông hiện nay”

Thứ năm, ngày 15 tháng 6 năm 2017 | 14:51:9

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng Đặng Việt Dũng nhấn mạnh: Hội thảo là diễn đàn nhằm trao đổi, chia sẻ một cách khoa học, làm rõ vai trò, vị trí, những tồn tại, hạn chế của báo chí, đạo đức người làm báo trong bối cảnh bùng nổ truyền thông - thông tin trong nước và quốc tế, đề ra những giải pháp trước mắt và lâu dài. Qua đó, góp phần bổ sung, làm phong phú, sâu sắc hơn các giá trị kinh nghiệm, lý luận lẫn thực tiễn, nâng cao hiệu quả, chất lượng báo chí trên địa bàn thành phố nói chung và đạo đức nghề nghiệp của nhà báo nói riêng, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố giàu mạnh văn minh hiện đại..

Kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/61925- 21/6/2017), ngày 15/6, Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố tổ chức hội thảo với chủ đề “Đạo đức nhà báo trong bối cảnh truyền thông hiện nay”. Hội thảo có sự tham gia của lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố và gần 100 đại biểu đến từ các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương đóng trên địa bàn thành phố.
 
Các tham, luận tại Hội thảo đã nêu bật vai trò, trách nhiệm và đạo đức của nhà báo trong điều kiện bùng nổ thông tin hiện nay; quan hệ của nhà báo trong việc xử lý nguồn tin; đạo đức nhà báo trong quan hệ với chính quyền và doanh nghiệp. Hội thảo dành thời gian thảo luận, đề xuất các vấn đề liên quan đến việc quản lý Nhà nước đối với công tác báo chí, đội ngũ những người làm báo đang làm việc tại thành phố Đà Nẵng; trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của mỗi nhà báo trong hoạt động báo chí đối với sự phát triển của thành phố trước tình hình mới... 
 
Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng Đặng Việt Dũng nhấn mạnh: Hội thảo là diễn đàn nhằm trao đổi, chia sẻ một cách khoa học, làm rõ vai trò, vị trí, những tồn tại, hạn chế của báo chí, đạo đức người làm báo trong bối cảnh bùng nổ truyền thông - thông tin trong nước và quốc tế, đề ra những giải pháp trước mắt và lâu dài. Qua đó, góp phần bổ sung, làm phong phú, sâu sắc hơn các giá trị kinh nghiệm, lý luận lẫn thực tiễn, nâng cao hiệu quả, chất lượng báo chí trên địa bàn thành phố nói chung và đạo đức nghề nghiệp của nhà báo nói riêng, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố giàu mạnh văn minh hiện đại... Đánh giá cao vai trò của báo chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm đến báo chí và đội ngũ những người làm báo.
 
Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có những chuyển biến mau lẹ, phức tạp, khó lường với thời cơ, thách thức đan xen, thông qua Hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố mong muốn mỗi nhà báo và toàn ngành thông tin truyền thông thành phố thấm nhuần những lời dạy của Bác, luôn tu dưỡng đạo đức cách mạng, phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân, xây dựng thành phố Đà Nẵng thân yêu ngày càng giàu mạnh, an bình./. 

Theo: Tuyengiao.vn