Kiên quyết xử lý các TCTD yếu kém và xử lý triệt để nợ xấu

Thứ hai, ngày 22 tháng 5 năm 2017 | 10:51:19

Nếu được Quốc hội thông qua Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các TCTD, Chính phủ sẽ hoàn thiện các thủ tục, hoàn thiện các phương án xử lý các TCTD yếu kém, xử lý căn bản, triệt để nợ xấu bằng các hình thức phù hợp với cơ chế thị trường, trên nguyên tắc khẩn trương quyết liệt, bình đẳng, đảm bảo quyền lợi cho người gửi tiền.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại Quốc hội. Ảnh: Tùng Lâm

Hôm nay 22/5, Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV chính thức bắt đầu. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017 trong đó nhấn mạnh nội dung về cơ cấu lại các tổ chức tín dụng và giải quyết nợ xấu.

Việc thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2011-2015 đã đạt được kết quả bước đầu, giữ vững an toàn hệ thống. Tuy nhiên, việc triển khai phương án cơ cấu lại các TCTD yếu kém, xử lý nợ xấu và nợ đã bán cho VAMC còn nhiều khó khăn; năng lực quản trị điều hành của một số TCTD còn yếu, năng lực cạnh tranh thấp.

Chính phủ đã báo cáo Bộ chính trị và đang chỉ đạo kiên quyết xử lý các TCTD yếu kém gắn với xử lý nợ xấu, đảm bảo an toàn hệ thống. Tại kỳ họp này, Chính phủ trình Quốc hội xem xét thông qua Nghị quyết về xử lý nợ xấu và cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD.

"Căn cứ Nghị quyết về xử lý nợ xấu được Quốc hội thông qua, Chính phủ sẽ chỉ đạo tập trung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách hỗ trợ lại các TCTD, hoàn thiện các phương án xử lý đối với các TCTD yếu kém theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII là xử lý căn bản, triệt để nợ xấu và các TCTD yếu kém bằng các hình thức phù hợp với cơ chế thị trường, trên nguyên tắc khẩn trương, quyết liệt, thận trọng, chặt chẽ, bảo đảm hiệu quả kinh tế, an toàn hệ thống và quyền lợi của người gửi tiền, Củng cố, chấn chính hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân, xử lý dứt điểm các quỹ yếu kém", Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại Quốc hội,.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cho biết sẽ khẩn trương ban hành và thực hiện hiệu quả Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020; hoàn thiện phương án cơ cấu lại từng TCTD. tập trung nâng cao năng lực tài chính, quản trị ngân hàng phù hợp với các thông lệ chuẩn mực quốc tế và thực tiễn; đổi mới nâng cao công tác thanh tra giám sát; thu hút các NĐTNN tham gia cơ cấu lại và xử lý nợ xấu.

Theo báo cáo của Chính phủ, trong giai đoạn 2012-2016, toàn hệ thống các TCTD đã xử lý được trên 610 nghìn tỷ đồng nợ xấu, trong đó chủ yếu là do các TCTD tự xử lý (chiếm trên 56%), còn lại là bán nợ cho VAMC và tổ chức, cá nhân khác. Tính đến 31/3/2017, tổng nợ xấu nội bảng hệ thống các TCTD trên 160 nghìn tỷ đồng, tương đương 2,56% tổng dư nợ tín dụng.

Tính đến ngày 20/4/2017, tổng phương tiện thanh toán tăng 3,78% so với tháng 12/2016 (cùng kỳ năm 2016 tăng 4,54%). Tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng tăng 3,39% so với cuối năm 2016 (cùng kỳ năm 2016 tăng 4,01%). Tín dụng đối với nền kinh tế tăng 4,86% so với tháng 12/2016 (cùng kỳ năm 2016 tăng 2,99%). Huy động vốn và tín dụng tiếp tục đà tăng trưởng tốt từ những tháng đầu năm.

Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay ổn định, hầu như không đổi trong quý I. Việc điều chỉnh lãi suất của FED trong tháng 3/2017 chưa ảnh hưởng đáng kể đến lãi suất huy động và cho vay USD trong nước.

Tuy nhiên, trong dài hạn, nếu FED tiếp tục tăng lãi suất đến mức 2,9% vào năm 2019, đồng tiền các nước sẽ liên tục giảm giá so với đồng Việt Nam thì cán cân thương mại của Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng, gián tiếp tác động đến tỷ giá và sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình đầu tư, làm tăng nợ công của Chính phủ, kiều hối sẽ tiếp tục giảm,... ảnh hưởng đến sản xuất và giá cả trong nước.

 Theo Mai Ngọc/Tri Thức trẻ