Khẳng định quyền làm chủ của nhân dân

Thứ sáu, ngày 22 tháng 1 năm 2021 | 10:55:16

Cùng với sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là cuộc vận động chính trị quan trọng và là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh Quang Vinh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh Quang Vinh.

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, sáng 21.1, Tổng Bí thư - Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Đây là cơ hội để nhân dân ta thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Đây cũng là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”.

Quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được khẳng định. Người dân được tham gia, bày tỏ ý kiến vào những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Đối với Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các tầng lớp nhân dân được tham gia đóng góp vào các dự thảo văn kiện của Đại hội.

Bên cạnh khái niệm quen thuộc “dân biết, dân làm, dân kiểm tra” thì ngay trong dự thảo đã thêm các các cụm từ “dân giám sát”, “dân thụ hưởng”. Vị thế của dân đã được nâng tầm, chú trọng và cụ thể. Đặc biệt “dân thụ hưởng” được Đảng xác định không chỉ là mục tiêu mà còn là động lực để hành động.

Quyền của nhân dân còn được thể hiện ở quyết tâm “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, trong đó có Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp trong sạch, vững mạnh; nhất là về công tác cán bộ, để lựa chọn bầu ra những đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp thật sự xứng đáng, có đủ trình độ, phẩm chất và năng lực ngang tầm nhiệm vụ”.

Cũng trong ngày hôm qua, ngay trước thềm Đại hội XIII của Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình đã có thông tin báo chí liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII. Ông Nguyễn Thanh Bình khẳng định: “Kiên quyết không để lọt những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương nhưng cũng không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và trong nhân dân”.

Bên cạnh công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên của Đảng thì vai trò của người dân trong giám sát, nhất là giám sát năng lực, hiệu quả cán bộ đã được đề cao.

Quyền làm chủ của nhân dân được khẳng định, nâng tầm chính là tiền đề quan trọng để hai sự kiện chính trị sắp tới là Đại hội lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra thành công tốt đẹp, đáp ứng nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân.

Theo Hoàng Lâm/ Lao động
https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/khang-dinh-quyen-lam-chu-cua-nhan-dan-873019.ldo