Khám chữa bệnh trái tuyến vẫn hưởng bảo hiểm y tế 100%

Thứ tư, ngày 16 tháng 10 năm 2019 | 16:40:22

Hiện nay, nếu người bệnh khám chữa bệnh trái tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh chỉ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 60% chi phí điều trị nội trú. Tuy nhiên, đến năm 2021, người bệnh khám chữa bệnh trái tuyến ở tất cả các tuyến xã, huyện và tỉnh đều sẽ vẫn hưởng bảo hiểm y tế 100%.

Theo quy định tại Khoản 15, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT: Người có thẻ BHYT tự đi khám, chữa bệnh (KCB) không đúng tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 1/1/2021 trong phạm vi cả nước.

Ví dụ: Chị Nguyễn Thị A có thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại Bệnh viện đa khoa huyện Kim Sơn (Ninh Bình). Hiện nay, nếu chị đi khám tại bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình hoặc tỉnh khác, chị A chỉ được hưởng 60% chi phí điều trị.

Bắt đầu từ 1/1/2021, nếu chị A tới bệnh viện tỉnh Ninh Bình, hay Thanh Hóa... thì đều được hưởng 100% chi phí điều trị như đúng tuyến. Đây là kết quả của việc thông tuyến BHYT.

Hiện nay, việc thông tuyến BHYT mới chỉ được áp dụng ở các cơ sở KCB tuyến xã và huyện. Đến năm 2021, việc thông tuyến sẽ được thực hiện ở cả tuyến tỉnh, lúc này, người dân tham gia BHYT sẽ thuận lợi hơn cũng như được hỗ trợ nhiều hơn trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho mình.

Tuy nhiên, việc thông tuyến này chưa áp dụng đối với các bệnh viện tuyến Trung ương để tránh tình trạng quá tải.

Với chính sách mới này phần nào giảm bớt được khó khăn về mặt tài chính cho người bệnh có tham gia BHYT.

Hồng Hà/ Cổng TTĐT Hội Nhà báo Việt Nam