Khai trương Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang

Thứ hai, ngày 5 tháng 10 năm 2020 | 14:39:20

Ngày 4/10, Tỉnh ủy Tuyên Quang đã tổ chức khai trương Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang.

Trong thời gian qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh; hoàn thành các thủ tục đăng ký cấp phép để Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang chính thức đi vào hoạt động.

Theo đó, đã ban hành Quy chế làm việc của Ban Biên tập; phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Ban biên tập; ban hành các văn bản đề nghị các cơ quan báo chí Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan trong tỉnh phối hợp cung cấp thông tin; thực hiện khai thác, tổng hợp tin, bài. Đặc biệt là các tin bài tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị để đưa lên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh khai trương Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh khai trương Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh.

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh được chia thành 2 phần chính: Cổng thông tin điện tử chính và các trang thành phần của các cơ quan tham mưu giúp việc cho Tỉnh ủy, các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Thông tin trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang đa dạng trên các lĩnh vực, được trình bày theo các chuyên mục để người dùng dễ truy cập, theo dõi, bao gồm: Giới thiệu chung về Đảng bộ tỉnh; danh sách Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; cơ cấu tổ chức của Tỉnh ủy, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy; thông tin chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy; hoạt động của các cấp ủy trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội…

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang đăng tải những bài viết theo các chủ đề: Thời sự - chính trị, Kinh tế, Văn hóa - xã hội, Quốc phòng - An ninh, Lịch sử - Truyền thống, Tư liệu - Văn kiện; các văn bản của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy; chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Theo PV/ NB&CL

https://congluan.vn/khai-truong-cong-thong-tin-dien-tu-dang-bo-tinh-tuyen-quang-post99627.html