Kế hoạch tổ chức Giải Báo chí Toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí"

Thứ hai, ngày 10 tháng 4 năm 2017 | 15:51:15

Ngày 30 tháng 12 năm 2016, Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam đã kí kết hoạch Tổ chức Giải Báo chí Toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí". Thời gian tổ chức từ 4/1/2017-30/11/2017. Ban Biên tập xin đăng toàn văn kế hoạch để quý bạn đọc và các phóng viên, nhà báo tiện theo dõi.

Tải văn bản dưới định dạng PDF TẠI ĐÂY.