Kế hoạch tổ chức Đại hội các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025)

Thứ tư, ngày 29 tháng 5 năm 2019 | 11:40:8

Ngày 24 tháng 5 năm 2019, Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025).

Xem và tải văn bản tại đây