KHỐI CQQL NHÀ NƯỚC VỀ BÁO CHÍ

Thứ sáu, ngày 9 tháng 2 năm 2018 | 10:49:30

thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông
Trụ sở: Số 92C, phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
Điện thoại CQ:    04.3944 6290/3944 6291/3944 6295
Fax:                    04.3944 6287
 
Đại hội Chi hội nhà báo Khối CQQL Nhà nước về báo chí nhiệm kỳ 2015-2017 (tháng 7)
 
Thư ký Tống Tuấn Minh
- Trưởng phòng Báo chí Địa phương, Cục Báo chí
Điện thoại CQ:  04- 3944 6286  
Di động:            0903 226 795
Email:                tongtuanminh@gmail.com
 

Ủy viên-Phụ trách công tác kiểm tra Đinh Thanh Huyền

- Phòng Báo chí Trung ương, Cục Báo chí
Di động:            0904 950 423
Email:                dinhhuyen1975@gmail.com
 
Ủy viên Nguyễn Thu Trang
- Cục PT-TH và Thông tin điện tử
Điện thoại:
Di động:  
Email: