KHOA PT–TH, HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Thứ sáu, ngày 9 tháng 2 năm 2018 | 10:51:14

thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền 
Trụ sở: Số 36 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội 
Điện thoại:   04- 37 548 359
Email:          songtreclub@yahoo.com
Website:      www.songtre.com.vn
 
Đại hội Chi hội Khoa PT-TH Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhiệm kỳ 2014-2017 (Tháng 10)
 
Thư ký TS. Nguyễn Thị Trường Giang
- Phó Chủ nhiệm Khoa  
Di động:       0904 997 876
E-mail:         truonggiangbmdt@yahoo.com.vn  

 

Phó Thư ký phụ trách công tác kiểm tra ThS. Vũ Thế Cường

Di động:       097 809 5260

E-mail:         cuongspnn@yahoo.com
 
Phó Thư ký TS. Đinh Thị Xuân Hòa
Di động:       0904 124 942
E-mail:         dinhxuanhoa.ajc@gmail.com