KHOA BÁO CHÍ - TRUYỀN THÔNG

Thứ sáu, ngày 9 tháng 2 năm 2018 | 10:52:52

thuộc Đại học Khoa học xã hội và nhân văn 
Trụ sở: Số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại:  04.3858 1078
 
Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Khoa Báo chí-Truyền thông nhiệm kỳ 2014-2016 (tháng 9) 
 
Thư ký PGS, TS. Dương Xuân Sơn
- Chủ nhiệm Bộ môn PT-TH
Di động:       0913 594 186
Email:          sondx52@yahoo.com.vn
 
Phó Thư ký phụ trách công tác kiểm tra TS. Bùi Chí Trung
- Phó Giám đốc Trung tâm nghiệp vụ Báo chí và Truyền thông
 
Phó Thư ký PGS, TS. Đặng Thị Thu Hương 
- Chủ nhiệm Khoa Báo chí và Truyền thông