Hướng dẫn tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp Hội Nhà báo Việt Nam

Thứ hai, ngày 6 tháng 1 năm 2020 | 11:32:17

Văn bản số 367/HD-HNBVN ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam về việc Hướng dẫn tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp Hội Nhà báo Việt Nam tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Xem và tải văn bản tại đây