Hội nhà báo tỉnh Phú Thọ: Chủ động đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Thứ bảy, ngày 28 tháng 11 năm 2020 | 20:45:14

Trong những năm qua, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ đã triển khai việc thực hiện sắp xếp lại tổ chức, bộ máy. Với tinh thần chủ động, sáng tạo và quyết tâm cao công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy đã mang lại hiệu quả tích cực, được tỉnh ủy và trung ương ghi nhận, đánh giá cao.

Nhà báo Nguyễn Kim Chi và Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thăm quan các gian trưng bày báo chí Phú Thọ tại Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Nhà báo Nguyễn Kim Chi và Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thăm quan các gian trưng bày báo chí Phú Thọ tại Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Giảm đầu mối, tăng hiệu quả công tác

Sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế là vấn đề nhạy cảm, đặc biệt quan trọng, tác động đến nhiều đối tượng. Do đó, việc xây dựng các kế hoạch, đề án thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy cần phải được xem xét đánh giá đúng từ thực tiễn.

Trước đây, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ có bộ phận chuyên trách với 5 chỉ tiêu được giao, có mặt 4 người, gồm có 1 Phó Chủ tịch Thường trực, 1 Phó Văn phòng - Kế toán, 1 văn thư - thủ quỹ, 1 lái xe; cán bộ kiêm nhiệm gồm 8 đồng chí tham gia Ban chấp hành Hội đều là lãnh đạo các cơ quan báo chí và quản lý báo chí. Hội có tổng số 300 hội viên sinh hoạt tại 7 chi hội và câu lạc bộ gồm: Chi hội Báo Phú Thọ, chi hội Đài PT-TH tỉnh, chi hội Văn nghệ Đất Tổ, chi hội Báo Quân khu 2, chi hội Sở TT&TT, chi hội Văn phòng hội và CLB Nhà báo cao tuổi.

Nhà báo Nguyễn Kim Chi, Tổng Biên tập Báo Phú Thọ, Chủ tịch Hội Nhà báo Phú Thọ phát biểu chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động của Hội nhà báo tỉnh Phú Thọ.

Nhà báo Nguyễn Kim Chi, Tổng Biên tập Báo Phú Thọ, Chủ tịch Hội Nhà báo Phú Thọ phát biểu chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động của Hội nhà báo tỉnh Phú Thọ.

Tuy nhiên để thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng như Kế hoạch hành động số 44-KH/TU ngày 14/12/2017 của Tỉnh ủy; căn cứ Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam và tỉnh hình thực tiễn hoạt động của tổ chức Hội Nhà báo các cấp. Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ đã chủ động xây dựng Đề án trình Tỉnh uỷ về việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, đổi mới hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh. Ngay sau đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã ban hành Nghị quyết số 75-NQ/TU về sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy, đổi mới hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ.

Sau sắp xếp, ngày 1 tháng 8 năm 2019 Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ có nhiều sự thay đổi về tổ chức, nhân sự và biên chế. Cụ thể trong chức danh chủ chốt, đã bỏ chức danh Phó Chủ tịch Thường trực, lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh gồm Chủ tịch (do Tổng biên tập Báo Phú Thọ kiêm), 1 Phó Chủ tịch (do Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh kiêm); bộ phận chuyên trách giúp việc Hội gồm 3 biên chế (1 Phó Văn phòng - Kế toán, 1 Văn thư - Thủ quỹ, 1 lái xe) chuyển về Báo Phú Thọ quản lý. Như vậy Hội đã tinh giản 2 biên chế, giữ nguyên Ban chấp hành Hội.

Chi hội Nhà báo Báo Phú Thọ tập huấn nghiệp vụ ảnh báo chí.

Chi hội Nhà báo Báo Phú Thọ tập huấn nghiệp vụ ảnh báo chí.

Từ khi vận hành theo tổ chức, bộ máy mới, Hội nhà báo tỉnh Phú Thọ đã đảm bảo thực hiện đúng, đủ, hiệu quả công tác Hội và đảm bảo quyền, lợi ích của hội viên, đồng thời khẳng định được vai trò là tổ chức hội nghề nghiệp đặc thù trong xu thế phát triển mạnh của công nghệ thông tin, đặc biệt là mạng xã hội. Hoạt động phối hợp giữa Hội nhà báo tỉnh và lãnh đạo các cơ quan báo chí được thể hiện thường xuyên hơn, nhất là các hoạt động nghiệp vụ và công tác quản lý hội viên. Đặc biệt Hội Nhà báo tỉnh luôn nhận được sự ủng hộ, tạo điều kiện của lãnh đạo các cơ quan báo chí, điều này đã góp phần không nhỏ vào kết quả hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh thời gian qua.

Sắp xếp, tinh gọn bộ máy, khó nhưng phải quyết tâm làm

Sau khi sắp xếp, Hội Nhà báo tỉnh đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nghị quyết, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao và nhận thức trong toàn thể cán bộ, hội viên về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác Hội trong tình hình mới; chú trọng giáo dục, động viên hội viên nhà báo thực hiện tốt 10 quy định về đạo đức, nghề nghiệp, nâng cao trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của người làm báo Việt Nam… góp phần làm phong phú thêm các hoạt động của Hội, thực sự là nơi gặp gỡ, chia sẻ của các nhà báo, hội viên.

Các nhà báo trong ban chấp hành hội mặc dù kiêm nhiệm nhiều chức danh, nhiều nhiệm vụ nhưng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo, đôn đốc các hội viên trong chi hội tích cực tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động do Hội Nhà báo tỉnh phát động.

Phóng viên, kỹ thuật viên Báo Phú Thọ điện tử thực hiện video clip tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Phóng viên, kỹ thuật viên Báo Phú Thọ điện tử thực hiện video clip tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Hội Nhà báo tỉnh đã phối hợp với các cơ quan báo chí như: Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ theo từng loại hình: báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử cho hàng chục lượt hội viên tham dự, tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận được với phương thức làm báo tiên tiến, công nghệ hiện đại. Đặc biệt các chi hội tích cực vận động hội viên tham gia Giải báo chí Quốc gia; Giải Búa liềm vàng (về Xây dựng Đảng); tham dự cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí.

Nhà báo Nguyễn Kim Chi, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Phú Thọ cho biết: "Trong những năm qua chúng tôi đã chủ động xây dựng Đề án sắp xếp lại, tinh gọn bộ máy của hội nhà báo tỉnh. Ban đầu vẫn có lầm tưởng là xóa bỏ tổ chức này, nhưng bản chất ở đây là chúng tôi muốn sắp xếp tinh gọn lại để thúc đẩy cho hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Sau khi thực hiện sắp xếp, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi đánh giá cao sự chủ động tích cực của Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ trong việc khẳng định vai trò vị thế của Hội Nhà báo tỉnh đối với các cơ quan nằm trong hệ thống chính trị của tỉnh".

Nhà báo Nguyễn Thị Kim Chi khẳng định: “Sau khi đổi mới tinh gọn bộ máy, hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh vẫn có hiệu quả cao, thậm chí có những nội dung còn có sự chủ động và phát huy được hiệu quả hơn. Huy động được sự vào cuộc hết sức trách nhiệm của các chi hội thuộc tổ chức hội. Tuy nhiên, để nâng cao được hiệu quả hoạt động hơn nữa, thì mỗi một hội viên đều cần xác định rõ trách nhiệm cũng như nhiệm vụ của mình đối với việc tham gia và tổ chức hội. Chúng tôi cũng xác định rõ, mỗi một hội viên phải là một cánh tay nối dài của tổ chức hội”.

Theo Nguyên Phong/ NB&CL
https://congluan.vn/chu-dong-doi-moi-sap-xep-to-chuc-bo-may-tinh-gon-hoat-dong-hieu-luc-hieu-qua-post106725.html