Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức biển, đảo Việt Nam cho báo chí

Thứ năm, ngày 31 tháng 10 năm 2019 | 10:13:17

Ngày 31/10/2019, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức biển, đảo Việt Nam cho lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo chí cả nước. Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

 Đồng chí Bùi Trường Giang: "Báo chí có vai trò quan trọng trong tuyên truyền biển, đảo Việt Nam"

Phát biểu khai mạc, đồng chí Bùi Trường Giang nhấn mạnh: tình hình trên Biển Đông thời gian qua và dự báo thời gian tới diễn biến phức tạp, nhất là trên thực địa, thu hút sự quan tâm của nhân dân cả nước và cộng đồng quốc tế. Nhu cầu thông tin liên quan đến biển, đảo rất lớn. Báo chí và đội ngũ báo cáo viên đã đóng góp quan trọng trong công tác tuyên truyền, góp phần định hướng dư luận xã hội, nâng cao nhận thức và củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời đấu tranh phản bác thông tin xuyên tạc, tin giả của các thế lực thù địch liên quan đến biển, đảo Việt Nam. 

Hội nghị lần này được tổ chức nhằm cung cấp, cập nhật thông tin cho báo chí và đẩy mạnh tuyên truyền về các vấn đề liên quan đến biển, đảo Việt Nam, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, nâng cấp ý thức trách nhiệm, củng cố niềm tin, sự đồng thuận trong xã hội, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kiên quyết, kiên trì bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên biển, đồng thời duy trì môi trường hòa bình để phát triển đất nước.

Đồng chí Lưu Xuân Đồng (Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao) báo cáo tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo viên là đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng trên thực địa, các chuyên gia báo cáo, trao đổi, thảo luận về một số nội dung cơ bản của Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và Công ước Liên Hiệp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS); tình hình Biển Đông thời gian qua; những vấn đề đặt ra đối với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, giữ gìn, phát triển mối quan hệ đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển với các quốc gia trong khu vực Biển Đông; kết quả triển khai thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Đây là những nội dung quan trọng, cập nhật về biển, đảo Việt Nam. Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự Hội nghị cũng trao đổi kinh nghiệm về công tác thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về những vấn đề liên quan đến biển, đảo Việt Nam.

Theo: Thành Lê/ Tạp chí Tuyên giáo