Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum trao giấy chứng nhận tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2016

Thứ năm, ngày 9 tháng 3 năm 2017 | 16:0:36

Chiều 21/2, Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, trao Thẻ Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2016-2021 và trao Giấy chứng nhận hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2016. Dự hội nghị có đồng chí Lại Xuân Lâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum; lãnh đạo các sở, ngành trên địa bàn tỉnh.

Năm 2016, Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Hội đã triển khai kịp thời các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đến các hội viên, nhà báo; tham gia đầy đủ các hoạt động theo Quy chế phối hợp hoạt động của Hội Nhà báo các tỉnh Tây Nguyên; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam... Trong năm 2016, Hội Nhà báo tỉnh không có hội viên vi phạm kỷ luật hành chính ở cơ quan, đơn vị.

Năm 2017, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên; quán triệt hội viên, nhà báo các nghị quyết của Đảng, các văn bản của Hội Nhà báo Việt Nam, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; vận động hội viên thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm ghi nhận và biểu dương những đóng góp của hội viên, nhà báo tỉnh trong năm 2016. Đồng chí mong rằng, trong năm 2017, các cơ quan báo chí, các nhà báo, hội viên Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đóng góp nhiều hơn nữa trong việc chuyển tải những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của cấp ủy và chính quyền địa phương đến với đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh; đặc biệt quan tâm tuyên truyền công tác xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, phát triển bền vững, bảo vệ và phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc; truyền thống và bản sắc văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc trong tỉnh; xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới…

Tại hội nghị, Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum đã trao Thẻ Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2016-2021 cho hơn 110 hội viên đang sinh hoạt tại Hội Nhà báo tỉnh; trao Giấy chứng nhận tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2016 cho 22 tác phẩm (phát thanh, truyền hình, báo in và ảnh báo chí) của các tác giả, nhóm tác có tác phẩm được Hội đồng nghiệm thu xét chọn.

Nguồn tin: Theo Báo Kon Tum