HỘI NHÀ BÁO TỈNH YÊN BÁI

Thứ hai, ngày 17 tháng 4 năm 2017 | 14:49:58

Trụ sở:  Tổ 11, phường Yên Thịnh, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Điện thoại:        029- 3852 798

Fax (Báo):        029- 3852 798

Email:               hoinhabaoyenbai.yb@gmail.com

Website:           http://hoinhabaoyenbai.org.vn

Đặc san Người làm báo Yên Bái: 2 tháng/kỳ, số lượng phát hành: 500 cuốn/ kỳ

Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi: 28 hội viên

 

Đại hội HNB tỉnh Yên Bái Khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020 (tháng 12)

 

Chủ tịch Nguyễn Minh Tuấn

- Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Yên Bái

Điện thoại CQ:   029- 3811 999                       

Di động:             0912 134 666

Email:                nguyenminhtuan@yenbai.gov.vn

 

Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Xuân Cảnh

Điện thoại CQ:  029- 3851 489                                         

Di động:            0983 534 475

Email:               hoinhabaoyenbai.yb@gmail.com

 

Phó Chủ tịch - Trưởng Ban Kiểm tra Nguyễn Thanh Thủy

- Phó Giám đốc Đài PT-TH Yên Bái

Điện thoại CQ:  029- 3852 491                                  

Di động:            0912 120 879

Email:                thuyytv@gmail.com

  

Chánh Văn phòng Đinh Phú Sơn

Điện thoại CQ:  029- 3852 566

Di động:            0949 385 216

 

Ủy viên Trịnh Hoàng Yên

- Phó Chánh Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái

Điện thoại CQ:  029- 3852 798                                  

Di động:            0914 347 345

Email:               hoangyenhnb@gmail.com

 

Ủy viên Nguyễn Tiến Tuấn

- Phó Giám đốc Đài PT-TH Yên Bái

- Thư ký Chi hội Đài PT-TH Yên Bái

Điện thoại CQ:  029- 3852 491                                

Di động:            0912 134 783

 

Ủy viên Nguyễn Đình Thi

- Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái

- Thư ký Chi hội Tạp chí Văn nghệ Yên Bái

Điện thoại CQ:  029- 3852 376                                 

Di động:             0912 510 768

 

Ủy viên Nguyễn Quốc Chiến

- Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Điện thoại CQ:  029- 3892 859                                  

Di động:             0913 590 119

 

Ủy viên Đinh Đức Tưởng

- Trưởng CQTTXVN tại Yên Bái

- Thư ký Chi hội TTX

Điện thoại CQ:  029- 3852 493                                      

Di động:            0912 220 681

   

Ủy viên Nguyễn Tuấn Anh

- Trưởng phòng Tòa soạn Báo Yên Bái

- Thư ký Chi hội Báo Yên Bái

Điện thoại CQ:   029- 3852 460                                  

Di động:             0912 017 735

Email:                tuananh@baoyenbai.com.vn